Voucher giảm 20k và 35k HighlandsCoffee


Anh/ chị quan tâm nhận ưu đãi tại đây https://bit.ly/highlandscoffee-uudai-mua2tang1


Cách Nhận Mã Voucher Highland Coffee

  • Chọn ưu đãi bạn thích nhất bên dưới và truy cập vào “Trang nhận ưu đãi” hoặc nhấp vào“Đến shop ngay” thành công.
  • Nhấp vào phần “Nhận ưu đãi ngay” (không cần điền thêm bất kỳ thông tin nào).
  • Chụp ảnh màn hình (Screenshoot) ưu đãi.
  • Sử dụng hình ảnh ưu đãi/mã ưu đãi tại bất kỳ cửa hàng nào của Highlands và nhận về ưu đãi thành công.
  • Mã code không sử dụng ở Highlands Coffee tại Dinh Độc Lập, VinWonders Phú Quốc, sân bay trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Mã code không sử dụng ở Highlands Coffee tại Dinh Độc Lập, VinWonders Phú Quốc, sân bay trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Đăng nhập
Đăng ký