Săn sale Shopee tháng 6


🎏 MÃ SĂN TỪ 9H-21H NGÀY 08/06


✅ Shopee Style: http://slink.chomienphi.vn/gFREbPsk
► SHOPEESTYLE40 giảm 40% tối đa 50k đơn từ 100k
► SHOPEESTYLE15 giảm 15% tối đa 200k đơn từ 250k

✅ Shopee Live: http://slink.chomienphi.vn/jVSSq8bA⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
📌 Mã back lượt lúc 11H, 12H, 20H, 22H
► Mã live Xtra giảm 50% tối đa 25K đơn 0Đ áp gần toàn sàn
► Mã live Xtra giảm 15% tối đa 30K đơn 0Đ áp gần toàn sàn

✅ Mã Video: http://slink.chomienphi.vn/FTg44zMe
📌 Mã back lượt lúc 9H, 12H, 19H, 21H
► Mã 20% tối đa 200k đơn từ 150k áp Thời trang
► Mã 18% tối đa 300k đơn từ 200k áp gần toàn sàn
► Mã 20% tối đa 100k đơn từ 60k áp gần toàn sàn
► Mã 50% tối đa 25k áp gần toàn sàn
🌈 Toàn bộ mã Shopee đã được ad cập nhật tại website: https://chomienphi.vn/ma-giam-gia/shopee


Săn sale 06/06


✅ Mã nhập tay: http://slink.chomienphi.vn/wDGh8DxW
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Có thể back lượt 6866000K giảm 50% tối đa 6tr đơn từ 6tr áp toàn sàn 🔥🔥
► 9H: BMO666KB giảm 666K đơn từ 666K áp cho shopmall. List áp dụng
► 12H: BMO666KC giảm 666K đơn từ 666K áp cho shopmall. List áp dụng

📌 Mã AFF canh back lượt lúc 9H, 12H, 15H:
AFFKK giảm 25K đơn từ 66K . List áp dụng 
AFFAC giảm 20% tối đa 66K đơn từ 199K . List áp dụng 
AFFGMKE4 giảm 25K đơn từ 99K . List áp dụng 
AFFGMOF0 giảm 35K đơn từ 199K . List áp dụng 
AFFGMPM5 giảm 25% tối đa 99K đơn từ 299K . List áp dụng 
AFFGMPH6 giảm 30K đơn từ 150K . List áp dụng 
AFFUNQP5 giảm 20K đơn từ 99K . List áp dụng 
AFFUNSH8 giảm 30K đơn từ 199K . List áp dụng 
AFFUNLH7 giảm 30K đơn từ 160K . List áp dụng 
AFFUNPT0 giảm 30K đơn từ 175K . List áp dụng 
AFFUNVI6 giảm 30K đơn từ 199K . List áp dụng 
► 12h: AFFPIK giảm 20% tối đa 166k đơn từ 600k
► 12h: AFFCAM giảm 30% tối đa 45k đơn từ 66k
► 18h: AFFHAY giảm 25% tối đa 60k đơn từ 99k

✅ Ưu đãi KOL: http://slink.chomienphi.vn/HpBCJVVp
Voucher Hot các khung giờ trong ngày 06/06:
► 12H: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 20% tối đa 666K đơn từ 666K áp dụng toàn sàn
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 20% tối đa 40K đơn 150K toàn sàn
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 20% tối đa 40K đơn 150K toàn sàn (lọc user)
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 20% tối đa 60K đơn 200K toàn sàn

✅ Đêm sale thương hiệu: http://slink.chomienphi.vn/RWsd6xMv
► 9H: BMO666KB giảm 666K đơn từ 666K áp cho shopmall.
► 9H: BMO666KC giảm 666K đơn từ 666K áp cho shopmall.

✅ VOUCHER XTRA: http://slink.chomienphi.vn/kK2Aq8SG
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Back lượt mã giảm 15% tối đa 1000K đơn từ 2000K áp dụng sản phẩm có tag Voucher Xtra
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Back lượt mã giảm 15% tối đa 150K đơn từ 500K áp dụng sản phẩm có tag Voucher Xtra
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Back lượt mã giảm 15% tối đa 100K đơn từ 120K áp dụng sản phẩm có tag Voucher Xtra

✅ HÀNG QUỐC TẾ: http://slink.chomienphi.vn/MTnhReBW
►12h, 21H: Back lượt CBPAMOI giảm 100k đơn từ 300k. List áp dụng => http://slink.chomienphi.vn/RWsd6xMv

✅ MÃ THỜI TRANG: http://slink.chomienphi.vn/w6ub79NG
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Back lượt FAHUNT66 giảm 200K đơn từ 0Đ áp dụng ngành hàng thời trang

✅ Từ CPD: http://slink.chomienphi.vn/5fVdNMNn
► 9h: Back lượt CANGMUOT9H (mã shopee) giảm 100k đơn từ 350k
► 12h: Back lượt CANGMUOT12H (mã shopee) giảm 100k đơn từ 350k
► 21h: Back lượt CANGMUOT21H (mã shopee) giảm 100k đơn từ 350k

✅ MÃ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ - Mã Lưu tại banner: http://slink.chomienphi.vn/mH6kkQea
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Back lượt mã giảm 12% tối đa 1 triệu đơn từ 0đ cho ngành điện tử
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Back lượt mã giảm 11k đơn từ 0đ cho ngành điện tử

✅ ƯU ĐÃI SHOPEEPAY: http://slink.chomienphi.vn/8WYD9f3Q
► 9h, 12H, 15H, 18H, 21H: Back lượt SPPBAYHT66 giảm 200k đơn từ 6tr mua vé máy bay
► 9h, 12H, 15H, 18H, 21H: Back lượt SPPKSHT66 giảm 50k đơn từ 400k đặt phòng khách sạn
► 9h, 12H, 15H, 18H, 21H: Back lượt SPPMVHT66 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 400k mua vé xem phim
► 9h, 12H, 15H, 18H, 21H: Back lượt SPPVINHT255 giảm tối đa 50k đơn từ 440K mua vé VinWonders
► 9h, 12H, 15H, 18H, 21H: Back lượt SPPVXHT66 giảm tối đa 50k đơn từ 400K đặt xe khách

✅ Đời sống: http://slink.chomienphi.vn/ddvBA9u6
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Back lượt LIFEAFF30K giảm 30k đơn từ 99k

🌈 Toàn bộ mã Shopee đã được ad cập nhật tại website: https://chomienphi.vn/ma-giam-gia/shopee

Mã giảm giá HOT nhất

Có thể bạn quan tâm

Đăng nhập
Đăng ký