Mã giảm giá tháng 10/2021

Flash sale Lazada
Mã giảm giá Flash sale Lazada
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Lazada Giảm 20K Đơn hàng thanh toán qua thẻ Visa
Mã giảm giá Lazada Giảm 20K Đơn hàng thanh toán qua thẻ Visa
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Lazada Coupon 50K Thực phẩm chức năng làm đẹp DHC Việt Nam
Mã giảm giá Lazada Coupon 50K Thực phẩm chức năng làm đẹp DHC Việt Nam
Ngành hàng: Hàng tiêu dùng thực phẩm
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Code khuyến mãi Lazada 20K đơn 150K
Mã giảm giá Code khuyến mãi Lazada 20K đơn 150K
Ngành hàng: Khác
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Mỹ phẩm MONSA cho đơn từ 299K
Mã giảm giá Mỹ phẩm MONSA cho đơn từ 299K
Ngành hàng: Sức khỏe & Làm đẹp
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Áp dụng cho khách hàng mới trên Lazada App
Mã giảm giá Áp dụng cho khách hàng mới trên Lazada App
Ngành hàng: Khác
Hạn sử dụng: còn 46 ngày
Chi tiết: tại đây
Miễn phí vận chuyển cho đơn từ 49K
Mã giảm giá Miễn phí vận chuyển cho đơn từ 49K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Miễn phí vận chuyển cho đơn từ 300K
Mã giảm giá Miễn phí vận chuyển cho đơn từ 300K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Áp dụng khi thanh toán qua thẻ ngân hàng cho đơn từ 2Tr
Mã giảm giá Áp dụng khi thanh toán qua thẻ ngân hàng cho đơn từ 2Tr
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Dung dịch diệt khuẩn DETTOL đơn từ 399K
Mã giảm giá Dung dịch diệt khuẩn DETTOL đơn từ 399K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Khi thanh toán qua thẻ TP Bank cho đơn từ 30K
Mã giảm giá Khi thanh toán qua thẻ TP Bank cho đơn từ 30K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Mỹ phẩm Royal London đơn từ 450K
Mã giảm giá Mỹ phẩm Royal London đơn từ 450K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Thương hiệu mỹ phẩm Anessa cho đơn từ 399K
Mã giảm giá Thương hiệu mỹ phẩm Anessa cho đơn từ 399K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 200K Tai nghe OI đơn từ 1Tr
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 200K Tai nghe OI đơn từ 1Tr
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 50K Hàng Gia Dụng KONKA đơn từ 899K
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 50K Hàng Gia Dụng KONKA đơn từ 899K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 46 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 50K Phụ kiện điện tử HOCO đơn từ 599K
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 50K Phụ kiện điện tử HOCO đơn từ 599K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 15 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 500K Đồng hồ Pagini đơn từ 3Tr
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 500K Đồng hồ Pagini đơn từ 3Tr
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 10% Đồng hồ Pagini, max 50K đơn từ 500K
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 10% Đồng hồ Pagini, max 50K đơn từ 500K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Các sản phẩm tham gia chương trình cho đơn từ 149K
Mã giảm giá Các sản phẩm tham gia chương trình cho đơn từ 149K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Mỹ phẩm Royal London, max 30K đơn từ 299K
Mã giảm giá Mỹ phẩm Royal London, max 30K đơn từ 299K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 300K Khi thanh toán qua thẻ JCB đơn từ 1.5Tr
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 300K Khi thanh toán qua thẻ JCB đơn từ 1.5Tr
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 250K Khi thanh toán qua thẻ VPBank đơn từ 2.5Tr
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 250K Khi thanh toán qua thẻ VPBank đơn từ 2.5Tr
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 30% chủ thẻ CIMB, max 30K đơn từ 100K
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 30% chủ thẻ CIMB, max 30K đơn từ 100K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 100K Thanh toán qua thẻ tín dụng VIB đơn từ 800K
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 100K Thanh toán qua thẻ tín dụng VIB đơn từ 800K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 200K Thanh toán qua thẻ tín dụng VIB đơn từ 1.5Tr
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 200K Thanh toán qua thẻ tín dụng VIB đơn từ 1.5Tr
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 200K Khi thanh toán qua thẻ JCB đơn từ 1Tr
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 200K Khi thanh toán qua thẻ JCB đơn từ 1Tr
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 150K Khi thanh toán qua thẻ VPBank đơn từ 1.5Tr
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 150K Khi thanh toán qua thẻ VPBank đơn từ 1.5Tr
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 10% Khi thanh toán qua thẻ Mastercard đơn từ 100K
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 10% Khi thanh toán qua thẻ Mastercard đơn từ 100K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 167 ngày
Chi tiết: tại đây
Sản phẩm LazMall cho đơn từ 400K
Mã giảm giá Sản phẩm LazMall cho đơn từ 400K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Sản phẩm của Hunibear đơn từ 350K
Mã giảm giá Sản phẩm của Hunibear đơn từ 350K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 61 ngày
Chi tiết: tại đây
Túi sách BAGOO đơn từ 500K
Mã giảm giá Túi sách BAGOO đơn từ 500K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 66 ngày
Chi tiết: tại đây
Nhiều sản phẩm trên App Lazada cho đơn từ 400K
Mã giảm giá Nhiều sản phẩm trên App Lazada cho đơn từ 400K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Thời Trang AKUBA đơn từ 50K
Mã giảm giá Thời Trang AKUBA đơn từ 50K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 6 ngày
Chi tiết: tại đây
Thời Trang AKUBA đơn từ 200K
Mã giảm giá Thời Trang AKUBA đơn từ 200K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 6 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 500K Dụng cụ thể thao miDoctor đơn từ 4.9Tr
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 500K Dụng cụ thể thao miDoctor đơn từ 4.9Tr
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 4 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 30K Thời trang HAPAS đơn từ 399K
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 30K Thời trang HAPAS đơn từ 399K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 40K Thời trang HAPAS đơn từ 499K
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 40K Thời trang HAPAS đơn từ 499K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Dụng cụ thể thao Topbody đơn từ 4.999Tr
Mã giảm giá Dụng cụ thể thao Topbody đơn từ 4.999Tr
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 60 ngày
Chi tiết: tại đây
Mỹ phẩm CHEOON đơn từ 560K
Mã giảm giá Mỹ phẩm CHEOON đơn từ 560K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 46 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 40K Phụ kiện điện thoại BASEUS đơn từ 600K
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 40K Phụ kiện điện thoại BASEUS đơn từ 600K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Hầu hết các sản phẩm trên App Lazada đơn từ 400K
Mã giảm giá Hầu hết các sản phẩm trên App Lazada đơn từ 400K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 4 ngày
Chi tiết: tại đây
Hầu hết các sản phẩm trên App Lazada đơn từ 800K
Mã giảm giá Hầu hết các sản phẩm trên App Lazada đơn từ 800K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 4 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 100K Mỹ phẩm Truesky đơn từ 900K
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 100K Mỹ phẩm Truesky đơn từ 900K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 150K Mỹ phẩm Truesky đơn từ 1.2Tr
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 150K Mỹ phẩm Truesky đơn từ 1.2Tr
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Giày dép Erosska đơn 400K
Mã giảm giá Giày dép Erosska đơn 400K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Thiết bị điện gia dụng Rạng Đông đơn 1.699K
Mã giảm giá Thiết bị điện gia dụng Rạng Đông đơn 1.699K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Thời trang Mks VietNam đơn 999K
Mã giảm giá Thời trang Mks VietNam đơn 999K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 100K Dụng cụ làm tóc Enchen đơn 9999K
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 100K Dụng cụ làm tóc Enchen đơn 9999K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Khuyến mãi Lazada 20K Trang Sức Bạc ANTA Jewelry đơn 259K
Mã giảm giá Khuyến mãi Lazada 20K Trang Sức Bạc ANTA Jewelry đơn 259K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 46 ngày
Chi tiết: tại đây
Thời trang Siky đơn từ 255K
Mã giảm giá Thời trang Siky đơn từ 255K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Thời trang Siky đơn từ 295K
Mã giảm giá Thời trang Siky đơn từ 295K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Bia Heineken đơn 49K
Mã giảm giá Bia Heineken đơn 49K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Ưu đãi khi thanh toán qua Momo đơn từ 59K
Mã giảm giá Ưu đãi khi thanh toán qua Momo đơn từ 59K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Thời trang nam Coolmate đơn 499K
Mã giảm giá Thời trang nam Coolmate đơn 499K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 46 ngày
Chi tiết: tại đây
Đồ gia dụng Vastar đơn từ 1.8Tr
Mã giảm giá Đồ gia dụng Vastar đơn từ 1.8Tr
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Phụ kiện điện tử SOAI MALL đơn từ 799K
Mã giảm giá Phụ kiện điện tử SOAI MALL đơn từ 799K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 97 ngày
Chi tiết: tại đây
Phụ kiện điện tử Linkee đơn 500K
Mã giảm giá Phụ kiện điện tử Linkee đơn 500K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Thương hiệu thời trang N7 đơn 299K
Mã giảm giá Thương hiệu thời trang N7 đơn 299K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 46 ngày
Chi tiết: tại đây
Thiết bị điện tử Haylou đơn từ 800K
Mã giảm giá Thiết bị điện tử Haylou đơn từ 800K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Thời trang K&K Fashion, max 50K đơn từ 399K
Mã giảm giá Thời trang K&K Fashion, max 50K đơn từ 399K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Khi thanh toán qua momo cho đơn từ 50K
Mã giảm giá Khi thanh toán qua momo cho đơn từ 50K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Áp dụng khi thanh toán qua Momo đơn từ 300K
Mã giảm giá Áp dụng khi thanh toán qua Momo đơn từ 300K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Ưu đãi thanh toán Zalopay đơn từ 31K
Mã giảm giá Ưu đãi thanh toán Zalopay đơn từ 31K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Ưu đãi thanh toán Zalopay đơn từ 1K
Mã giảm giá Ưu đãi thanh toán Zalopay đơn từ 1K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Gà ngon 3F đơn từ 999K
Mã giảm giá Gà ngon 3F đơn từ 999K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Thực phẩm Foodmap đơn từ 249K
Mã giảm giá Thực phẩm Foodmap đơn từ 249K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Tã bỉm Merries đơn từ 299K
Mã giảm giá Tã bỉm Merries đơn từ 299K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Tã bỉm  Merries đơn từ 699K
Mã giảm giá Tã bỉm Merries đơn từ 699K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Thời trang Gumac đơn từ 399K
Mã giảm giá Thời trang Gumac đơn từ 399K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 17 ngày
Chi tiết: tại đây
Giặt xả Maxkleen, max 30K đơn 199K
Mã giảm giá Giặt xả Maxkleen, max 30K đơn 199K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Thời trang K&K Fashion đơn 499K
Mã giảm giá Thời trang K&K Fashion đơn 499K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Thiết bị điện tử Soundpeats đơn từ 1.890K
Mã giảm giá Thiết bị điện tử Soundpeats đơn từ 1.890K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Mỹ phẩm FOCALLURE đơn từ 500K
Mã giảm giá Mỹ phẩm FOCALLURE đơn từ 500K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Mỹ phẩm LAGIVADO đơn từ 300K
Mã giảm giá Mỹ phẩm LAGIVADO đơn từ 300K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Phụ kiện làm đẹp JHM đơn từ 999K
Mã giảm giá Phụ kiện làm đẹp JHM đơn từ 999K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Đèn trang trí Hoàng Gia 216 đơn từ 149K
Mã giảm giá Đèn trang trí Hoàng Gia 216 đơn từ 149K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 46 ngày
Chi tiết: tại đây
Thiết bị điện tử KEBETEME đơn từ 599K
Mã giảm giá Thiết bị điện tử KEBETEME đơn từ 599K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 77 ngày
Chi tiết: tại đây
Gà tươi 3F đơn từ 999K
Mã giảm giá Gà tươi 3F đơn từ 999K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Thời trang Jockey đơn từ 650K
Mã giảm giá Thời trang Jockey đơn từ 650K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Thời trang nữ AAA Jeans đơn 499K
Mã giảm giá Thời trang nữ AAA Jeans đơn 499K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Thiết bị điện tử Edifier đơn từ 600K
Mã giảm giá Thiết bị điện tử Edifier đơn từ 600K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Túi thời trang BEE GEE, max 20K đơn 199K
Mã giảm giá Túi thời trang BEE GEE, max 20K đơn 199K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Thiết bị gia dụng OSIDEN đơn từ 450K
Mã giảm giá Thiết bị gia dụng OSIDEN đơn từ 450K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Thiết thi gia dụng Ingco VN đơn 880K
Mã giảm giá Thiết thi gia dụng Ingco VN đơn 880K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 46 ngày
Chi tiết: tại đây
Gia dụng Hobby Home Decor đơn từ 1.499K
Mã giảm giá Gia dụng Hobby Home Decor đơn từ 1.499K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Văn phòng phẩm WinzigeStationery đơn từ 700K
Mã giảm giá Văn phòng phẩm WinzigeStationery đơn từ 700K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Nước mắm Tĩn đơn từ 880K
Mã giảm giá Nước mắm Tĩn đơn từ 880K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 4 ngày
Chi tiết: tại đây
GÀ TƯƠI 3F đơn từ 999K
Mã giảm giá GÀ TƯƠI 3F đơn từ 999K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 16 ngày
Chi tiết: tại đây
Hầu hết các sản phẩm trên App Lazada đơn từ 1,5 triệu
Mã giảm giá Hầu hết các sản phẩm trên App Lazada đơn từ 1,5 triệu
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 4 ngày
Chi tiết: tại đây
Thời trang K&K Fashion đơn từ 150K
Mã giảm giá Thời trang K&K Fashion đơn từ 150K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 4 ngày
Chi tiết: tại đây
Thời trang Giordano đơn từ 900K
Mã giảm giá Thời trang Giordano đơn từ 900K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 4 ngày
Chi tiết: tại đây
Ngành Nhà Cửa Đời Sống đơn từ 150K
Mã giảm giá Ngành Nhà Cửa Đời Sống đơn từ 150K
Ngành hàng:
Hạn sử dụng: còn 4 ngày
Chi tiết: tại đây

Bạn cần hỗ trợ?

Hỗ trợ trực tuyến