Ưu đãi shoppe tháng 5


🔥 SĂN SALE #Shopee 9H-21H NGÀY 30/05 👇👇


SHopee 3 phút: http://slink.chomienphi.vn/yW6AvmqR
9H, 12H, 21H: Tham gia trúng iphone mỗi ngày.

✅ Mã nhập tay:
📌 Có thể back lượt lúc 9H, 12H:
► 9H: AFFAM giảm 50% tối đa 30K đơn từ 50K List áp dụng: http://slink.chomienphi.vn/1stUGAUC

✅ Shopee Home: http://slink.chomienphi.vn/Me2uxp5a
► Mở hộp quà nhận voucher 100K, 150K,.. áp cho Home Club

✅ Các nhãn hàng ưu đãi duy nhất 30.05
► Điện tử Anker: http://slink.chomienphi.vn/dYSREwc9
► Dầu gội LASHE SUPERFOOD: http://slink.chomienphi.vn/Xs8VwhSQ
► Viên uống tổng hợp DHC: http://slink.chomienphi.vn/eCZ3zd36
Son 3ce: http://slink.chomienphi.vn/ukdPCs5v
Sữa Friso: http://slink.chomienphi.vn/M3bcgyxd

✅ Shopee Live - Kiểm tra mã tại ví: http://slink.chomienphi.vn/ugYmwvRN
► Mã giảm 25k đơn từ 100k (mã mới)
► Mã live Xtra giảm 50% tối đa 25K đơn 0Đ áp gần toàn sàn
► Mã live Xtra giảm 15% tối đa 30K đơn 0Đ áp gần toàn sàn
👉🏻 List áp dụng tham khảo: http://slink.chomienphi.vn/fgUVruyZ

✅ Mã Video: http://slink.chomienphi.vn/FTg44zMe
📌 Canh back lượt lúc 9h, 12h, 19h, 21h:
► Mã 15% tối đa 50k đơn từ 50k
► Mã 18% tối đa 300k đơn từ 200k áp gần toàn sàn
► Mã 20% tối đa 100k đơn từ 60k áp gần toàn sàn
► Mã 50% tối đa 25k áp gần toàn sàn

🌈 Toàn bộ mã Shopee đã được ad cập nhật tại website: https://chomienphi.vn/ma-giam-gia/shopee

NGÀY 27/05📱 Chơi game trúng Iphone : http://slink.chomienphi.vn/ZZm2NMGM
► 9H, 12H, 21H: Tham gia trúng iphone mỗi ngày.

✅ Ưu đãi KOL - Mall: http://slink.chomienphi.vn/QRKvWRx5
► 12h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 50k đơn từ 250k áp Shop Mall

✅ VoucherXtra: http://slink.chomienphi.vn/EFVw8mfY
► 9H, 12H, 15H, 18H: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 150k đơn từ 400k (Back lượt)
► 9H, 12H, 15H, 18H: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 15% tối đa 100k đơn từ 100k (Back lượt)

✅ Thời trang: http://slink.chomienphi.vn/d4czBHNw
► 9h, 12h, 15h, 18h, 21h: FAHOT275 giảm 50k đơn từ 0k cho thời trang (Back lượt)

✅ Từ P&G: http://slink.chomienphi.vn/2fE91A6Q
► 9h: HCPG9H (mã shop) giảm 80k đơn từ 500k. List áp dụng => http://slink.chomienphi.vn/5qdxqxhW
► 15h: HCPG15H (mã shop) giảm 80k đơn từ 500k. List áp dụng => http://slink.chomienphi.vn/5qdxqxhW

✅ Từ CIMB: http://slink.chomienphi.vn/yTEB51NU
► Săn mã giảm 30k đơn từ 150k

🌈 Toàn bộ mã Shopee đã được ad cập nhật tại website: https://chomienphi.vn/ma-giam-gia/shopeeNGÀY 23/05

💦 Mã nhập tay: (có thể back lượt lúc 9h, 12h)
✅ 9h: AFFBY giảm 50% tối đa 30k đơn từ 50k, List áp dụng: http://slink.chomienphi.vn/hmWx3PkM

💦 Sale cuối tháng: http://slink.chomienphi.vn/qDXfTMyc
LSAFF03 giảm 25% tối đa 25k đơn từ 0k
LSAFF03 giảm 25% tối đa 50k đơn từ 50k
LSAFF01 giảm 15% tối đa 90k đơn từ 399k
LIFETTAMAY325 giảm 50k đơn từ 325k
LIFETTAMAY giảm 15k đơn từ 89k
📌 Áp list: http://slink.chomienphi.vn/1ekS3wnG

💦 Điện tử: http://slink.chomienphi.vn/U68ycSnp
NWP30K1 giảm 25% tối đa 30k đơn từ 99k
NWP60K2 giảm 20% tối đa 60k đơn từ 159k
📌 Áp list: http://slink.chomienphi.vn/E5bpMDJp

💦 Từ CPD (Maybeline, L’Oreal, Garnier): http://slink.chomienphi.vn/RndYVEuv
✅ 9h: TRUOCMUN9H giảm 100k đơn từ 350k
📌 Áp Loreal http://slink.chomienphi.vn/1BvPrGxu
📌 Áp Maybeline http://slink.chomienphi.vn/c3rpVDnu
📌 Áp Ganier http://slink.chomienphi.vn/SA6cmcXc

💦 Mã Video: http://slink.chomienphi.vn/GFPCYcf7
✅ 9H: Mã 20% tối đa 200k đơn từ 150k áp Thời trang (Mã back lượt)
✅ 9H: Mã 18% tối đa 300k đơn từ 200k áp gần toàn sàn (Mã back lượt)
✅ 9H: Mã 20% tối đa 100k đơn từ 60k áp gần toàn sàn (Mã back lượt)
✅ 9H: Mã 50% tối đa 25k áp gần toàn sàn (Mã back lượt)

🌈 Toàn bộ mã Shopee đã được ad cập nhật tại website: https://chomienphi.vn/ma-giam-gia/shopee

Mã giảm giá HOT nhất

Có thể bạn quan tâm

Đăng nhập
Đăng ký