Sách hay

TOP 15 NHỮNG CUỐN SÁCH HAY NÊN ĐỌC 1 LẦN

TOP 15 NHỮNG CUỐN SÁCH HAY NÊN ĐỌC 1 LẦN

Đọc  sách  mang  lại  rất  nhiều  điều  tích  cực  cho  chúng  ta.  Những  lợi  ích  có  thể  kể  đến  như:  giúp  bản  thân  trở  nên  tốt  hơn,  kích  thích  não  bộ  hoạt  động,  giảm  stress,  giúp  bạn  tự  học  mọi  thứ,…  Dưới  đây  là...

Top 6 cuốn sách về QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Top 6 cuốn sách về QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Trong  doanh  nghiệp,  nếu  nhiều  nhân  viên  có  hứng  thú  với  KPI  sẽ  giúp  gia  tăng  nội  dung  có  thể  quyết  định  được  ở  thực  địa.  Nhờ  đó,  có  thể  đẩy  nhanh  tốc  độ  thực  hiện  công  việc  một  vượt  bậc.


                                       

15 CUỐN SÁCH GIÚP BẠN TRỞ THÀNH NGƯỜI GIỎI NHẤT TRONG MỌI LĨNH VỰC

15 CUỐN SÁCH GIÚP BẠN TRỞ THÀNH NGƯỜI GIỎI NHẤT TRONG MỌI LĨNH VỰC

“Tư  duy  nhanh  và  chậm”  là  cuốn  sách  tâm  lý  học  tập  hợp  tất  cả  những  nghiên  cứu  được  tiến  hành  qua  nhiều  thập  kỷ  của  nhà  tâm  lý  học  nổi  tiếng.  Khi  đọc  cuốn  sách  này  bạn  sẽ  nhận  ra  rằng  sự  hợp  lý  và  phi  lý  trong  tư  duy  của  chính  bạn.

6 cuốn sách tâm lý học hay giúp bạn thấu hiểu nhân tâm và đọc vị bất kỳ ai

6 cuốn sách tâm lý học hay giúp bạn thấu hiểu nhân tâm và đọc vị bất kỳ ai

☑️  Bí  thuật  ĐỌC  TÂM  để  không  bao  giờ  bị  LỢI  DỤNG  TÂM  LÝ  và  luôn  ở  thế  THƯỢNG  PHONG  trong  mọi  hoàn  cảnh  xã  hội.
▶️  Tinh  tế  để  nhận  ra  điểm  dừng  rủi  do  và  sự  dối  lừa  trong  các  hành  vi  của  cuộc  sống.
▶️  Tuệ  nhãn  rộng  mở  để  nhìn  thấu  những  nguy  cơ  hay  lợi  thế  trong  các  hành  vi  tâm  lý  hàng  ngày.

Đăng nhập
Đăng ký