Ồ Thế Có Nghĩa Là Sao Nhỉ? - Một Dẫn Nhập Ngắn Và Triết Học

Đã bán: 126
Đánh giá:
4.8 sao tại tiki
43,500đ 55,000đ
Tiết kiệm:
11,500đ
so với giá thị trường Đề xuất
Tham khảo có 6 nơi bán

25 Đánh Giá - Nhận Xét Từ Khách Hàng trên TIKI

Hien Le
Hien Le

Cuốn sách "Ồ, thế có nghĩa là sao nhỉ? Một dẫn nhập ngắn vào triết học" được tác giả Thomas Nagel đưa đến tay bạn đọc. Đặc điểm suy tư, tâm sự của tác giả là bạn đồng hành cùng độc giả đi vào triết học. Từ khi Thales (cha đẻ của Định lí Thales) trở thành triết gia đầu tiên, con người bước vào triết học như sự giao thoa với ngay chính đời sống của bản thân mình. Nó thành một lĩnh vực mà vốn xưa nay dành sự quan tâm lớn đối với các chủ đề, vấn đề của những tri thức khác biệt. Thomas Nagel ngay từ đầu đã đặt câu hỏi trong chính tựa đề tác phẩm. Sự ngụ ý của ông giúp độc giả nhận ra điều đầu tiên: giữa con người cụ thể và triết học, đều có xuất phát điểm từ cách đặt câu hỏi về mọi thứ. Chức năng tuyệt vời như vậy xuất hiện khi con người chúng ta ở tuổi thiếu niên. Theo Nagel, con người hiểu về mọi thứ theo cách đặt sự nghi vấn: vì sao nó như vậy? nó có thể tốt hơn, hay tệ đi không?.... Văn phong cởi mở, sâu lắng, đầy tính xây dựng của Nagel thể hiện qua các chủ đề cơ bản dẫn vào triết học như: Tâm trí, Ngôn từ, Tự do, Đúng - Sai, Công lý, Cái chết, Ý nghĩa cuộc đời,... Điều bất ngờ ở chỗ, nó theo một hành trình đi từ chính trái tim - khối óc của mỗi người đến việc chúng ta trầm lắng hơn, tâm tư hơn về những điều mình đã và chưa làm. Đến khoảnh khắc bừng tỉnh, ta để lại cho cuộc sống cái cách ta hiểu về ý nghĩa cuộc đời. Dù tôi hay bất cứ ai ở hoàn cảnh hay vị trí ra sao trong phần đời còn lại, thì hẳn chúng ta đều không hoàn toàn cô độc. Vô hình chung cảm nhận như cách mà Nagel tâm niệm: "thúc đẩy sự hiểu biết về thế giới và bản thân chúng ta sâu sắc hơn một chút" (tr. 10, Dẫn nhập)


Hình ảnh đánh giá thực tế
  • Cuốn sách "Ồ, thế có nghĩa là sao nhỉ? Một dẫn nhập ngắn vào triết học" được tác giả Thomas Nagel đưa đến tay bạn đọc. Đặc điểm suy tư, tâm sự của tác giả là bạn đồng hành cùng độc giả đi vào triết học. Từ khi Thales (cha đẻ của Định lí Thales) trở thành triết gia đầu tiên, con người bước vào triết học như sự giao thoa với ngay chính đời sống của bản thân mình. Nó thành một lĩnh vực mà vốn xưa nay dành sự quan tâm lớn đối với các chủ đề, vấn đề của những tri thức khác biệt. Thomas Nagel ngay từ đầu đã đặt câu hỏi trong chính tựa đề tác phẩm. Sự ngụ ý của ông giúp độc giả nhận ra điều đầu tiên: giữa con người cụ thể và triết học, đều có xuất phát điểm từ cách đặt câu hỏi về mọi thứ. Chức năng tuyệt vời như vậy xuất hiện khi con người chúng ta ở tuổi thiếu niên. Theo Nagel, con người hiểu về mọi thứ theo cách đặt sự nghi vấn: vì sao nó như vậy? nó có thể tốt hơn, hay tệ đi không?.... 

Văn phong cởi mở, sâu lắng, đầy tính xây dựng của Nagel thể hiện qua các chủ đề cơ bản dẫn vào triết học như: Tâm trí, Ngôn từ, Tự do, Đúng - Sai, Công lý, Cái chết, Ý nghĩa cuộc đời,... Điều bất ngờ ở chỗ, nó theo một hành trình đi từ chính trái tim - khối óc của mỗi người đến việc chúng ta trầm lắng hơn, tâm tư hơn về những điều mình đã và chưa làm. Đến khoảnh khắc bừng tỉnh, ta để lại cho cuộc sống cái cách ta hiểu về ý nghĩa cuộc đời.

Dù tôi hay bất cứ ai ở hoàn cảnh hay vị trí ra sao trong phần đời còn lại, thì hẳn chúng ta đều không hoàn toàn cô độc. Vô hình chung cảm nhận như cách mà Nagel tâm niệm: "thúc đẩy sự hiểu biết về thế giới và bản thân chúng ta sâu sắc hơn một chút" (tr. 10, Dẫn nhập)
  • Cuốn sách "Ồ, thế có nghĩa là sao nhỉ? Một dẫn nhập ngắn vào triết học" được tác giả Thomas Nagel đưa đến tay bạn đọc. Đặc điểm suy tư, tâm sự của tác giả là bạn đồng hành cùng độc giả đi vào triết học. Từ khi Thales (cha đẻ của Định lí Thales) trở thành triết gia đầu tiên, con người bước vào triết học như sự giao thoa với ngay chính đời sống của bản thân mình. Nó thành một lĩnh vực mà vốn xưa nay dành sự quan tâm lớn đối với các chủ đề, vấn đề của những tri thức khác biệt. Thomas Nagel ngay từ đầu đã đặt câu hỏi trong chính tựa đề tác phẩm. Sự ngụ ý của ông giúp độc giả nhận ra điều đầu tiên: giữa con người cụ thể và triết học, đều có xuất phát điểm từ cách đặt câu hỏi về mọi thứ. Chức năng tuyệt vời như vậy xuất hiện khi con người chúng ta ở tuổi thiếu niên. Theo Nagel, con người hiểu về mọi thứ theo cách đặt sự nghi vấn: vì sao nó như vậy? nó có thể tốt hơn, hay tệ đi không?.... 

Văn phong cởi mở, sâu lắng, đầy tính xây dựng của Nagel thể hiện qua các chủ đề cơ bản dẫn vào triết học như: Tâm trí, Ngôn từ, Tự do, Đúng - Sai, Công lý, Cái chết, Ý nghĩa cuộc đời,... Điều bất ngờ ở chỗ, nó theo một hành trình đi từ chính trái tim - khối óc của mỗi người đến việc chúng ta trầm lắng hơn, tâm tư hơn về những điều mình đã và chưa làm. Đến khoảnh khắc bừng tỉnh, ta để lại cho cuộc sống cái cách ta hiểu về ý nghĩa cuộc đời.

Dù tôi hay bất cứ ai ở hoàn cảnh hay vị trí ra sao trong phần đời còn lại, thì hẳn chúng ta đều không hoàn toàn cô độc. Vô hình chung cảm nhận như cách mà Nagel tâm niệm: "thúc đẩy sự hiểu biết về thế giới và bản thân chúng ta sâu sắc hơn một chút" (tr. 10, Dẫn nhập)
  • Cuốn sách "Ồ, thế có nghĩa là sao nhỉ? Một dẫn nhập ngắn vào triết học" được tác giả Thomas Nagel đưa đến tay bạn đọc. Đặc điểm suy tư, tâm sự của tác giả là bạn đồng hành cùng độc giả đi vào triết học. Từ khi Thales (cha đẻ của Định lí Thales) trở thành triết gia đầu tiên, con người bước vào triết học như sự giao thoa với ngay chính đời sống của bản thân mình. Nó thành một lĩnh vực mà vốn xưa nay dành sự quan tâm lớn đối với các chủ đề, vấn đề của những tri thức khác biệt. Thomas Nagel ngay từ đầu đã đặt câu hỏi trong chính tựa đề tác phẩm. Sự ngụ ý của ông giúp độc giả nhận ra điều đầu tiên: giữa con người cụ thể và triết học, đều có xuất phát điểm từ cách đặt câu hỏi về mọi thứ. Chức năng tuyệt vời như vậy xuất hiện khi con người chúng ta ở tuổi thiếu niên. Theo Nagel, con người hiểu về mọi thứ theo cách đặt sự nghi vấn: vì sao nó như vậy? nó có thể tốt hơn, hay tệ đi không?.... 

Văn phong cởi mở, sâu lắng, đầy tính xây dựng của Nagel thể hiện qua các chủ đề cơ bản dẫn vào triết học như: Tâm trí, Ngôn từ, Tự do, Đúng - Sai, Công lý, Cái chết, Ý nghĩa cuộc đời,... Điều bất ngờ ở chỗ, nó theo một hành trình đi từ chính trái tim - khối óc của mỗi người đến việc chúng ta trầm lắng hơn, tâm tư hơn về những điều mình đã và chưa làm. Đến khoảnh khắc bừng tỉnh, ta để lại cho cuộc sống cái cách ta hiểu về ý nghĩa cuộc đời.

Dù tôi hay bất cứ ai ở hoàn cảnh hay vị trí ra sao trong phần đời còn lại, thì hẳn chúng ta đều không hoàn toàn cô độc. Vô hình chung cảm nhận như cách mà Nagel tâm niệm: "thúc đẩy sự hiểu biết về thế giới và bản thân chúng ta sâu sắc hơn một chút" (tr. 10, Dẫn nhập)
  • Cuốn sách "Ồ, thế có nghĩa là sao nhỉ? Một dẫn nhập ngắn vào triết học" được tác giả Thomas Nagel đưa đến tay bạn đọc. Đặc điểm suy tư, tâm sự của tác giả là bạn đồng hành cùng độc giả đi vào triết học. Từ khi Thales (cha đẻ của Định lí Thales) trở thành triết gia đầu tiên, con người bước vào triết học như sự giao thoa với ngay chính đời sống của bản thân mình. Nó thành một lĩnh vực mà vốn xưa nay dành sự quan tâm lớn đối với các chủ đề, vấn đề của những tri thức khác biệt. Thomas Nagel ngay từ đầu đã đặt câu hỏi trong chính tựa đề tác phẩm. Sự ngụ ý của ông giúp độc giả nhận ra điều đầu tiên: giữa con người cụ thể và triết học, đều có xuất phát điểm từ cách đặt câu hỏi về mọi thứ. Chức năng tuyệt vời như vậy xuất hiện khi con người chúng ta ở tuổi thiếu niên. Theo Nagel, con người hiểu về mọi thứ theo cách đặt sự nghi vấn: vì sao nó như vậy? nó có thể tốt hơn, hay tệ đi không?.... 

Văn phong cởi mở, sâu lắng, đầy tính xây dựng của Nagel thể hiện qua các chủ đề cơ bản dẫn vào triết học như: Tâm trí, Ngôn từ, Tự do, Đúng - Sai, Công lý, Cái chết, Ý nghĩa cuộc đời,... Điều bất ngờ ở chỗ, nó theo một hành trình đi từ chính trái tim - khối óc của mỗi người đến việc chúng ta trầm lắng hơn, tâm tư hơn về những điều mình đã và chưa làm. Đến khoảnh khắc bừng tỉnh, ta để lại cho cuộc sống cái cách ta hiểu về ý nghĩa cuộc đời.

Dù tôi hay bất cứ ai ở hoàn cảnh hay vị trí ra sao trong phần đời còn lại, thì hẳn chúng ta đều không hoàn toàn cô độc. Vô hình chung cảm nhận như cách mà Nagel tâm niệm: "thúc đẩy sự hiểu biết về thế giới và bản thân chúng ta sâu sắc hơn một chút" (tr. 10, Dẫn nhập)
Huỳnh Minh Thư
Huỳnh Minh Thư

Cuốn sách dẫn tui qua các câu hỏi đã làm bù đầu bù cổ các triết gia từ cổ chí kim đến giờ và gợi nên các góc nhìn về các câu hỏi ấy, cốt là khơi gợi :)) vì triết học về cơ bản là đa dạng các góc nhìn, tư tưởng khác nhau trên cùng một vấn đề, không hề có câu trả lời xác định trừ phi mình muốn tin là thế


Hình ảnh đánh giá thực tế
  • Cuốn sách dẫn tui qua các câu hỏi đã làm bù đầu bù cổ các triết gia từ cổ chí kim đến giờ và gợi nên các góc nhìn về các câu hỏi ấy, cốt là khơi gợi :)) vì triết học về cơ bản là đa dạng các góc nhìn, tư tưởng khác nhau trên cùng một vấn đề, không hề có câu trả lời xác định trừ phi mình muốn tin là thế
Võ Thái Thuận
Võ Thái Thuận

Sách có nội dung hay và bổ ích.


Hình ảnh đánh giá thực tế
  • Sách có nội dung hay và bổ ích.
Huỳnh Thị Thùy Dung
Huỳnh Thị Thùy Dung

Quyển sách rất hay, những bạn nào bắt đầu muốn tìm hiểu về triết học nhưng sợ nhưng quyển dày hoặc khó đọc thì hãy bắt đầu từ quyển này. Giá sách rất rẻ so với nội dung.

Võ Đức Huy
Võ Đức Huy

Sách còn trong điều kiện tốt và được bọc bookcare cẩn thận. Nội dung khái quát, câu từ súc tích, dịch thuật ổn.


Hình ảnh đánh giá thực tế
  • Sách còn trong điều kiện tốt và được bọc bookcare cẩn thận. Nội dung khái quát, câu từ súc tích, dịch thuật ổn.
Nguyễn Hải Minh
Nguyễn Hải Minh

Cuốn sách súc tích, mở ra cơ hội tiếp cận triết học một cách dễ dàng và cuốn hút! Một cuốn sách đáng đọc và đáng mua làm quà tặng cho những ngừoi thích sách

Tran Anh Bui
Tran Anh Bui

Một cuốn mỏng nhưng nội hàm tuyệt vời. Đóng gói, vận chuyển tốt.

Mã giảm giá HOT nhất

Thông số kỹ thuật Ồ Thế Có Nghĩa Là Sao Nhỉ? - Một Dẫn Nhập Ngắn Và Triết Học

Triết học khác với cả khoa học lẫn toán học. Khác với khoa học, triết học không dựa trên các thí nghiệm hay quan sát, mà chỉ dựa trên suy tưởng. Và khác với toán học, nó cũng không có phương pháp hình thức của chứng minh. Làm triết học chỉ bằng cách đặt câu hỏi, lập luận, kiểm chứng các ý niệm và tư duy về những luận cứ có thể nhằm bác bỏ chúng, và tự hỏi rằng những khái niệm của ta thực sự hoạt tác như thế nào.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....

Cùng thương hiệu

Mã giảm giá SHOPEE

Đăng nhập
Đăng ký