Chiết Chi

Tham khảo có 4 nơi bán

1002 Đánh Giá - Nhận Xét Từ Khách Hàng trên TIKI

Kim Ngân
Kim Ngân

Mình không phải kiểu người thích đọc sách, hầu như những cuốn sách mình mua mình chỉ đọc có vài trang rồi thôi. Nhưng Chiết Chi đã thu hút mình ngay từ lần đầu đọc em ấy...và mình đã khóc hai lần...mình cười rất nhiều lần...và cũng bất ngờ cả chục lần. Về nội dung: đây là bộ truyện ngược rất đáng mua nhé. Về hình thức của truyện: đẹp hút mắt hú hồn. Mà thực sự rất uổng khi Tiki giao sách bị nhăn ở góc và một vài trang sách=>4 sao. Nhưng mình đính chính lại là sách rất đáng mua nhé


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Mình không phải kiểu người thích đọc sách, hầu như những cuốn sách mình mua mình chỉ đọc có vài trang rồi thôi. Nhưng Chiết Chi đã thu hút mình ngay từ lần đầu đọc em ấy...và mình đã khóc hai lần...mình cười rất nhiều lần...và cũng bất ngờ cả chục lần. Về nội dung: đây là bộ truyện ngược rất đáng mua nhé. Về hình thức của truyện: đẹp hút mắt hú hồn. Mà thực sự rất uổng khi Tiki giao sách bị nhăn ở góc và một vài trang sách=>4 sao. Nhưng mình đính chính lại là sách rất đáng mua nhé
 • Mình không phải kiểu người thích đọc sách, hầu như những cuốn sách mình mua mình chỉ đọc có vài trang rồi thôi. Nhưng Chiết Chi đã thu hút mình ngay từ lần đầu đọc em ấy...và mình đã khóc hai lần...mình cười rất nhiều lần...và cũng bất ngờ cả chục lần. Về nội dung: đây là bộ truyện ngược rất đáng mua nhé. Về hình thức của truyện: đẹp hút mắt hú hồn. Mà thực sự rất uổng khi Tiki giao sách bị nhăn ở góc và một vài trang sách=>4 sao. Nhưng mình đính chính lại là sách rất đáng mua nhé
 • Mình không phải kiểu người thích đọc sách, hầu như những cuốn sách mình mua mình chỉ đọc có vài trang rồi thôi. Nhưng Chiết Chi đã thu hút mình ngay từ lần đầu đọc em ấy...và mình đã khóc hai lần...mình cười rất nhiều lần...và cũng bất ngờ cả chục lần. Về nội dung: đây là bộ truyện ngược rất đáng mua nhé. Về hình thức của truyện: đẹp hút mắt hú hồn. Mà thực sự rất uổng khi Tiki giao sách bị nhăn ở góc và một vài trang sách=>4 sao. Nhưng mình đính chính lại là sách rất đáng mua nhé
 • Mình không phải kiểu người thích đọc sách, hầu như những cuốn sách mình mua mình chỉ đọc có vài trang rồi thôi. Nhưng Chiết Chi đã thu hút mình ngay từ lần đầu đọc em ấy...và mình đã khóc hai lần...mình cười rất nhiều lần...và cũng bất ngờ cả chục lần. Về nội dung: đây là bộ truyện ngược rất đáng mua nhé. Về hình thức của truyện: đẹp hút mắt hú hồn. Mà thực sự rất uổng khi Tiki giao sách bị nhăn ở góc và một vài trang sách=>4 sao. Nhưng mình đính chính lại là sách rất đáng mua nhé
 • Mình không phải kiểu người thích đọc sách, hầu như những cuốn sách mình mua mình chỉ đọc có vài trang rồi thôi. Nhưng Chiết Chi đã thu hút mình ngay từ lần đầu đọc em ấy...và mình đã khóc hai lần...mình cười rất nhiều lần...và cũng bất ngờ cả chục lần. Về nội dung: đây là bộ truyện ngược rất đáng mua nhé. Về hình thức của truyện: đẹp hút mắt hú hồn. Mà thực sự rất uổng khi Tiki giao sách bị nhăn ở góc và một vài trang sách=>4 sao. Nhưng mình đính chính lại là sách rất đáng mua nhé
Hoàng Oanh
Hoàng Oanh

_Mặt hình thức: Tiki giao hàng và gói hàng rất tốt. Sách còn mới nguyên, bọc nilon, không bị nhăn góc hay hư hại gì. _Mặt nội dung: rất ngược. Đọc mà nước mắt không cầm được. Thực sự nhà văn và dịch giả đã miêu tả nội tâm của nhân vật rất "đặc sắc". Dường như càng đọc càng nhập tâm vào câu chuyện vậy. Chỉ muốn nói là hãy đọc và cảm nhận đi nhé! Rất cảm ơn tiki!!!


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • _Mặt hình thức: Tiki giao hàng và gói hàng rất tốt. Sách còn mới nguyên, bọc nilon, không bị nhăn góc hay hư hại gì. 

_Mặt nội dung: rất ngược. Đọc mà nước mắt không cầm được. Thực sự nhà văn và dịch giả đã miêu tả nội tâm của nhân vật rất "đặc sắc". Dường như càng đọc càng nhập tâm vào câu chuyện vậy. Chỉ muốn nói là hãy đọc và cảm nhận đi nhé!

Rất cảm ơn tiki!!!
 • _Mặt hình thức: Tiki giao hàng và gói hàng rất tốt. Sách còn mới nguyên, bọc nilon, không bị nhăn góc hay hư hại gì. 

_Mặt nội dung: rất ngược. Đọc mà nước mắt không cầm được. Thực sự nhà văn và dịch giả đã miêu tả nội tâm của nhân vật rất "đặc sắc". Dường như càng đọc càng nhập tâm vào câu chuyện vậy. Chỉ muốn nói là hãy đọc và cảm nhận đi nhé!

Rất cảm ơn tiki!!!
 • _Mặt hình thức: Tiki giao hàng và gói hàng rất tốt. Sách còn mới nguyên, bọc nilon, không bị nhăn góc hay hư hại gì. 

_Mặt nội dung: rất ngược. Đọc mà nước mắt không cầm được. Thực sự nhà văn và dịch giả đã miêu tả nội tâm của nhân vật rất "đặc sắc". Dường như càng đọc càng nhập tâm vào câu chuyện vậy. Chỉ muốn nói là hãy đọc và cảm nhận đi nhé!

Rất cảm ơn tiki!!!
 • _Mặt hình thức: Tiki giao hàng và gói hàng rất tốt. Sách còn mới nguyên, bọc nilon, không bị nhăn góc hay hư hại gì. 

_Mặt nội dung: rất ngược. Đọc mà nước mắt không cầm được. Thực sự nhà văn và dịch giả đã miêu tả nội tâm của nhân vật rất "đặc sắc". Dường như càng đọc càng nhập tâm vào câu chuyện vậy. Chỉ muốn nói là hãy đọc và cảm nhận đi nhé!

Rất cảm ơn tiki!!!
Ánh Dương
Ánh Dương

Đóng gói kĩ, giao hàng rất nhanh. Mình vừa đặt hôm nay là ngày mai đã có rồi. Chỉ là hộp hàng bị móp một xíu và phần đáy của sách lại bị dính cái gì đen đen, điều này làm cảm nhận của mình không được toàn vẹn. 4 sao ⭐⭐⭐⭐


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Đóng gói kĩ, giao hàng rất nhanh. Mình vừa đặt hôm nay là ngày mai đã có rồi. Chỉ là hộp hàng bị móp một xíu và phần đáy của sách lại bị dính cái gì đen đen, điều này làm cảm nhận của mình không được toàn vẹn. 4 sao ⭐⭐⭐⭐
 • Đóng gói kĩ, giao hàng rất nhanh. Mình vừa đặt hôm nay là ngày mai đã có rồi. Chỉ là hộp hàng bị móp một xíu và phần đáy của sách lại bị dính cái gì đen đen, điều này làm cảm nhận của mình không được toàn vẹn. 4 sao ⭐⭐⭐⭐
 • Đóng gói kĩ, giao hàng rất nhanh. Mình vừa đặt hôm nay là ngày mai đã có rồi. Chỉ là hộp hàng bị móp một xíu và phần đáy của sách lại bị dính cái gì đen đen, điều này làm cảm nhận của mình không được toàn vẹn. 4 sao ⭐⭐⭐⭐
 • Đóng gói kĩ, giao hàng rất nhanh. Mình vừa đặt hôm nay là ngày mai đã có rồi. Chỉ là hộp hàng bị móp một xíu và phần đáy của sách lại bị dính cái gì đen đen, điều này làm cảm nhận của mình không được toàn vẹn. 4 sao ⭐⭐⭐⭐
Ngô Đông Nghi
Ngô Đông Nghi

tiki gói hàng không kĩ gì cả, còn chả có chống xốc thế mà chả hiểu sao quyển Chiết Chi của mình vẫn nguyên vẹn còn quyển Khế Tử gói chung thì lại dập gáy =)) má cayyy. thôi thì Chiết Chi vẫn nguyên vẹn còn rất xinh nên cũng ok. về nội dung thì thấy mn bảo hay lắm, còn ngược nữa nên mua. cơ mà chỉ nhìn mỗi bìa thôi là thấy xứng đáng rồi ;3 đẹpp lammm


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • tiki gói hàng không kĩ gì cả, còn chả có chống xốc thế mà chả hiểu sao quyển Chiết Chi của mình vẫn nguyên vẹn còn quyển Khế Tử gói chung thì lại dập gáy =)) má cayyy. thôi thì Chiết Chi vẫn nguyên vẹn còn rất xinh nên cũng ok. về nội dung thì thấy mn bảo hay lắm, còn ngược nữa nên mua. cơ mà chỉ nhìn mỗi bìa thôi là thấy xứng đáng rồi ;3 đẹpp lammm
 • tiki gói hàng không kĩ gì cả, còn chả có chống xốc thế mà chả hiểu sao quyển Chiết Chi của mình vẫn nguyên vẹn còn quyển Khế Tử gói chung thì lại dập gáy =)) má cayyy. thôi thì Chiết Chi vẫn nguyên vẹn còn rất xinh nên cũng ok. về nội dung thì thấy mn bảo hay lắm, còn ngược nữa nên mua. cơ mà chỉ nhìn mỗi bìa thôi là thấy xứng đáng rồi ;3 đẹpp lammm
 • tiki gói hàng không kĩ gì cả, còn chả có chống xốc thế mà chả hiểu sao quyển Chiết Chi của mình vẫn nguyên vẹn còn quyển Khế Tử gói chung thì lại dập gáy =)) má cayyy. thôi thì Chiết Chi vẫn nguyên vẹn còn rất xinh nên cũng ok. về nội dung thì thấy mn bảo hay lắm, còn ngược nữa nên mua. cơ mà chỉ nhìn mỗi bìa thôi là thấy xứng đáng rồi ;3 đẹpp lammm
tâm lặng
tâm lặng

sản phẩm có bọc màng nhựa mỏng, sách mới, còn đc tặng kèm tranh bìa. có cả thẻ kẹp sách. truyện này tôi vốn dĩ chưa từng đọc nhưng có xem hoạt ảnh r. truyện khá cảm động. truyện thuộc thể loại đam mỹ, he.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • sản phẩm có bọc màng nhựa mỏng, sách mới, còn đc tặng kèm tranh bìa. có cả thẻ kẹp sách. truyện này tôi vốn dĩ chưa từng đọc nhưng có xem hoạt ảnh r. truyện khá cảm động. truyện thuộc thể loại đam mỹ, he.
 • sản phẩm có bọc màng nhựa mỏng, sách mới, còn đc tặng kèm tranh bìa. có cả thẻ kẹp sách. truyện này tôi vốn dĩ chưa từng đọc nhưng có xem hoạt ảnh r. truyện khá cảm động. truyện thuộc thể loại đam mỹ, he.
 • sản phẩm có bọc màng nhựa mỏng, sách mới, còn đc tặng kèm tranh bìa. có cả thẻ kẹp sách. truyện này tôi vốn dĩ chưa từng đọc nhưng có xem hoạt ảnh r. truyện khá cảm động. truyện thuộc thể loại đam mỹ, he.
Gia Nhi
Gia Nhi

Đọc giả nào hay đọc hoặc thích thể loại đam mỹ thì hãy thêm cuốn này vào danh sách đọc. Bìa đẹp. Chất lượng in ấn rất đẹp. Lối dịch tốt. Về nội dung truyện: truyện khá hay, hơi ngược nhưng phần sau lắp lại sự đau thương ban đầu. HE. Đọc xong hơi tiếc thương cho cặp đôi ngoại truyện.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Đọc giả nào hay đọc hoặc thích thể loại đam mỹ thì hãy thêm cuốn này vào danh sách đọc. 
Bìa đẹp. Chất lượng in ấn rất đẹp. Lối dịch tốt.
Về nội dung truyện: truyện khá hay, hơi ngược nhưng phần sau lắp lại sự đau thương ban đầu. HE. Đọc xong hơi tiếc thương cho cặp đôi ngoại truyện.
 • Đọc giả nào hay đọc hoặc thích thể loại đam mỹ thì hãy thêm cuốn này vào danh sách đọc. 
Bìa đẹp. Chất lượng in ấn rất đẹp. Lối dịch tốt.
Về nội dung truyện: truyện khá hay, hơi ngược nhưng phần sau lắp lại sự đau thương ban đầu. HE. Đọc xong hơi tiếc thương cho cặp đôi ngoại truyện.
 • Đọc giả nào hay đọc hoặc thích thể loại đam mỹ thì hãy thêm cuốn này vào danh sách đọc. 
Bìa đẹp. Chất lượng in ấn rất đẹp. Lối dịch tốt.
Về nội dung truyện: truyện khá hay, hơi ngược nhưng phần sau lắp lại sự đau thương ban đầu. HE. Đọc xong hơi tiếc thương cho cặp đôi ngoại truyện.
 • Đọc giả nào hay đọc hoặc thích thể loại đam mỹ thì hãy thêm cuốn này vào danh sách đọc. 
Bìa đẹp. Chất lượng in ấn rất đẹp. Lối dịch tốt.
Về nội dung truyện: truyện khá hay, hơi ngược nhưng phần sau lắp lại sự đau thương ban đầu. HE. Đọc xong hơi tiếc thương cho cặp đôi ngoại truyện.
 • Đọc giả nào hay đọc hoặc thích thể loại đam mỹ thì hãy thêm cuốn này vào danh sách đọc. 
Bìa đẹp. Chất lượng in ấn rất đẹp. Lối dịch tốt.
Về nội dung truyện: truyện khá hay, hơi ngược nhưng phần sau lắp lại sự đau thương ban đầu. HE. Đọc xong hơi tiếc thương cho cặp đôi ngoại truyện.
Tú Châu
Tú Châu
Cho mình hỏi là truyện có cắt H không ạ?
Phúc Ngô
Phúc Ngô

hơi thất vọng về chất lượng giao hàng của TIKI, hộp bên ngoài bì biến dạng nặng, đã vậy seal cũng bị trầy xước đến mức rách rơi rớt luôn. May là sách ko bị ảnh hưởng nhiều, bù lại TIKI giao hàng đến rất sớm nên mik vote 4 sao.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • hơi thất vọng về chất lượng giao hàng của TIKI, hộp bên ngoài bì biến dạng nặng, đã vậy seal cũng bị trầy xước đến mức rách rơi rớt luôn. May là sách ko bị ảnh hưởng nhiều, bù lại TIKI giao hàng đến rất sớm nên mik vote 4 sao.
 • hơi thất vọng về chất lượng giao hàng của TIKI, hộp bên ngoài bì biến dạng nặng, đã vậy seal cũng bị trầy xước đến mức rách rơi rớt luôn. May là sách ko bị ảnh hưởng nhiều, bù lại TIKI giao hàng đến rất sớm nên mik vote 4 sao.
 • hơi thất vọng về chất lượng giao hàng của TIKI, hộp bên ngoài bì biến dạng nặng, đã vậy seal cũng bị trầy xước đến mức rách rơi rớt luôn. May là sách ko bị ảnh hưởng nhiều, bù lại TIKI giao hàng đến rất sớm nên mik vote 4 sao.
 • hơi thất vọng về chất lượng giao hàng của TIKI, hộp bên ngoài bì biến dạng nặng, đã vậy seal cũng bị trầy xước đến mức rách rơi rớt luôn. May là sách ko bị ảnh hưởng nhiều, bù lại TIKI giao hàng đến rất sớm nên mik vote 4 sao.
Hinata Nanamiyo
Hinata Nanamiyo

Sách đóng gói cực kĩ luôn ??? có bao bì và xốp bên ngoài nên không hề bị nhăn Có hơi dơ ở gáy sách nhưng Ko sao Đáng mua lắm nhaaaaaaa, cuốn này đọc cực cuốn


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Sách đóng gói cực kĩ luôn ??? có bao bì và xốp bên ngoài nên không hề bị nhăn
Có hơi dơ ở gáy sách nhưng Ko sao
Đáng mua lắm nhaaaaaaa, cuốn này đọc cực cuốn
 • Sách đóng gói cực kĩ luôn ??? có bao bì và xốp bên ngoài nên không hề bị nhăn
Có hơi dơ ở gáy sách nhưng Ko sao
Đáng mua lắm nhaaaaaaa, cuốn này đọc cực cuốn
 • Sách đóng gói cực kĩ luôn ??? có bao bì và xốp bên ngoài nên không hề bị nhăn
Có hơi dơ ở gáy sách nhưng Ko sao
Đáng mua lắm nhaaaaaaa, cuốn này đọc cực cuốn
 • Sách đóng gói cực kĩ luôn ??? có bao bì và xốp bên ngoài nên không hề bị nhăn
Có hơi dơ ở gáy sách nhưng Ko sao
Đáng mua lắm nhaaaaaaa, cuốn này đọc cực cuốn
 • Sách đóng gói cực kĩ luôn ??? có bao bì và xốp bên ngoài nên không hề bị nhăn
Có hơi dơ ở gáy sách nhưng Ko sao
Đáng mua lắm nhaaaaaaa, cuốn này đọc cực cuốn
TRƯƠNG THỊ NGỌC HẬU
TRƯƠNG THỊ NGỌC HẬU

sách cầm rất chắc tay luôn. ai mà thích đọc ngược thì nên mua. mình chỉ thích sủng với lết HE nên lúc nghe ngược cũng không định mua. lưỡng lự nhiều lần lắm luôn. rồi quyết định mua về đọc vì nghe review thấy cũng ok. đọc lúc đầu trời ạ muốn đá cho não công sáng lên. rồi đọc khúc sau khi LTV sắp chết thì dại dột nghe với nhạc trung không lời nên khóc luôn. tình yêu 2 người đau lắm. cả 2 đều là những tên ngốc.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • sách cầm rất chắc tay luôn. ai mà thích đọc ngược thì nên mua. mình chỉ thích sủng với lết HE nên lúc nghe ngược cũng không định mua. lưỡng lự nhiều lần lắm luôn. rồi quyết định mua về đọc vì nghe review thấy cũng ok. đọc lúc đầu trời ạ muốn đá cho não công sáng lên. rồi đọc khúc sau khi LTV sắp chết thì dại dột nghe với nhạc trung không lời nên khóc luôn. tình yêu 2 người đau lắm. cả 2 đều là những tên ngốc.
 • sách cầm rất chắc tay luôn. ai mà thích đọc ngược thì nên mua. mình chỉ thích sủng với lết HE nên lúc nghe ngược cũng không định mua. lưỡng lự nhiều lần lắm luôn. rồi quyết định mua về đọc vì nghe review thấy cũng ok. đọc lúc đầu trời ạ muốn đá cho não công sáng lên. rồi đọc khúc sau khi LTV sắp chết thì dại dột nghe với nhạc trung không lời nên khóc luôn. tình yêu 2 người đau lắm. cả 2 đều là những tên ngốc.
 • sách cầm rất chắc tay luôn. ai mà thích đọc ngược thì nên mua. mình chỉ thích sủng với lết HE nên lúc nghe ngược cũng không định mua. lưỡng lự nhiều lần lắm luôn. rồi quyết định mua về đọc vì nghe review thấy cũng ok. đọc lúc đầu trời ạ muốn đá cho não công sáng lên. rồi đọc khúc sau khi LTV sắp chết thì dại dột nghe với nhạc trung không lời nên khóc luôn. tình yêu 2 người đau lắm. cả 2 đều là những tên ngốc.
 • sách cầm rất chắc tay luôn. ai mà thích đọc ngược thì nên mua. mình chỉ thích sủng với lết HE nên lúc nghe ngược cũng không định mua. lưỡng lự nhiều lần lắm luôn. rồi quyết định mua về đọc vì nghe review thấy cũng ok. đọc lúc đầu trời ạ muốn đá cho não công sáng lên. rồi đọc khúc sau khi LTV sắp chết thì dại dột nghe với nhạc trung không lời nên khóc luôn. tình yêu 2 người đau lắm. cả 2 đều là những tên ngốc.
TRƯƠNG THỊ NGỌC HẬU
TRƯƠNG THỊ NGỌC HẬU
truyện ngược lúc đầu. về sau yêu lắm. phải ngược thì mới biết 2 người yêu nhau cỡ nào
TRƯƠNG THỊ NGỌC HẬU
TRƯƠNG THỊ NGỌC HẬU
là truyện Đam nha bạn
Thu Hương
Thu Hương
đây là truyện đam hả bn
Tiffany Le
Tiffany Le
Bạn ơi cho mình hỏi là truyện này có ngược lắm hay ko, tại mình cũng giống bạn á, truyện này lọt mắt xanh mình mà đọc review sợ ngược quá chịu hổng nổi (mình cũng chỉ thích sủng ngọt sâu răng thôi) Ý mình hỏi là ngược thì có quá buồn không với lại có khúc hint ngọt nào để bồi đắp ko vậy?
Quỳnh Trang
Quỳnh Trang
Sách có H k bạn??
Nguyễn Thanh Nhi
Nguyễn Thanh Nhi
sách có tặng kèm gì không bạn?
Hoàng Trang
Hoàng Trang

rất tốt giao hàng nhanh mặc dù dịch bệnh nhưng chỉ một ngày là giao tới sách ko bị méo rách nói chung là rất hài lòng


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • rất tốt giao hàng nhanh mặc dù dịch bệnh nhưng chỉ một ngày là giao tới sách ko bị méo rách nói chung là rất hài lòng
 • rất tốt giao hàng nhanh mặc dù dịch bệnh nhưng chỉ một ngày là giao tới sách ko bị méo rách nói chung là rất hài lòng
 • rất tốt giao hàng nhanh mặc dù dịch bệnh nhưng chỉ một ngày là giao tới sách ko bị méo rách nói chung là rất hài lòng
 • rất tốt giao hàng nhanh mặc dù dịch bệnh nhưng chỉ một ngày là giao tới sách ko bị méo rách nói chung là rất hài lòng
 • rất tốt giao hàng nhanh mặc dù dịch bệnh nhưng chỉ một ngày là giao tới sách ko bị méo rách nói chung là rất hài lòng

Mã giảm giá HOT nhất

Thông số kỹ thuật Chiết Chi

A

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....

Cùng thương hiệu

Mã giảm giá SHOPEE

Đăng nhập
Đăng ký