[Chai 100ml] Dầu nóng Hàn Quốc xoa bóp massage Antiphlamine

Đánh giá:
4.6 sao tại tiki
85,000đ
Tham khảo có 3 nơi bán

904 Đánh Giá - Nhận Xét Từ Khách Hàng trên TIKI

Kim Ngân
Kim Ngân

Tôi đã xem hết video, nhưng chưa từng đọc cuốn này. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân của mình tôi suy nghĩ đó cũng là 1 quan điểm cá nhân. Nó k phải là chân lý nên nó có thể đúng với người này và không đúng với người khác, cũng như là hoàn cảnh này và hoàn cảnh khác. Và theo tôi, chia sẻ và tập trung vào những điều tích cực là tốt nó hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên nếu chỉ làm như vậy sẽ làm méo mó sự thật của xã hội. Những bọn trẻ học tiểu học đã từng nói ngây thơ với tôi rằng: "Việt Nam là đất nước an toàn nhất luôn á!" Tôi chỉ cười và nói ừ, sau này mấy đứa sẽ biết nhiều hơn nữa. Nó cũng giống như đất nước Triều Tiên, phụ nữ không có băng vệ sinh để dùng nhưng chỉ số hài lòng của người dân cũng nằm ở mức cao so với thế giới. Lý do vì sao? Chính vì ngu dân mà chúng ta cứ nghĩ xã hội chúng ta là số 1! Hãy xem những video của Dưa Leo để hiểu rằng anh ấy nói rằng anh ấy đóng giả làm người xấu để nói lên những điều không tốt! Điều đó có làm xã hội tốt lên không? Có! Chính quyền lo sợ bị bóc mẽ, người dân có tri thức nhiều hơn, thật hơn và chính người dân sẽ đấu tranh cho những điều xấu đó và chính quyền cũng sẽ thay đổi. Tuy nhiên tôi cũng đồng tình với tác giả là đừng share bởi vì bạn muốn chửi cho sướng! Mà hãy share bởi vì bạn muốn kêu gọi sự giúp đỡ và sự cải thiện tốt hơn. Tôi là 1 khán giả của Web5ngay. Tôi cũng chia sẻ những video của bạn khi tôi thấy nó thật sự cần cho những người bạn của tôi. Chính vì vậy tôi luôn comment 1 cách nghiêm túc, lịch sự mà mong muốn trên tinh thần xây dựng.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Tôi đã xem hết video, nhưng chưa từng đọc cuốn này. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân của mình tôi suy nghĩ đó cũng là 1 quan điểm cá nhân. Nó k phải là chân lý nên nó có thể đúng với người này và không đúng với người khác, cũng như là hoàn cảnh này và hoàn cảnh khác. Và theo tôi, chia sẻ và tập trung vào những điều tích cực là tốt nó hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên nếu chỉ làm như vậy sẽ làm méo mó sự thật của xã hội. Những bọn trẻ học tiểu học đã từng nói ngây thơ với tôi rằng: "Việt Nam là đất nước an toàn nhất luôn á!" Tôi chỉ cười và nói ừ, sau này mấy đứa sẽ biết nhiều hơn nữa. Nó cũng giống như đất nước Triều Tiên, phụ nữ không có băng vệ sinh để dùng nhưng chỉ số hài lòng của người dân cũng nằm ở mức cao so với thế giới. Lý do vì sao? Chính vì ngu dân mà chúng ta cứ nghĩ xã hội chúng ta là số 1! Hãy xem những video của Dưa Leo để hiểu rằng anh ấy nói rằng anh ấy đóng giả làm người xấu để nói lên những điều không tốt! Điều đó có làm xã hội tốt lên không? Có! Chính quyền lo sợ bị bóc mẽ, người dân có tri thức nhiều hơn, thật hơn và chính người dân sẽ đấu tranh cho những điều xấu đó và chính quyền cũng sẽ thay đổi. Tuy nhiên tôi cũng đồng tình với tác giả là đừng share bởi vì bạn muốn chửi cho sướng! Mà hãy share bởi vì bạn muốn kêu gọi sự giúp đỡ và sự cải thiện tốt hơn. Tôi là 1 khán giả của Web5ngay. Tôi cũng chia sẻ những video của bạn khi tôi thấy nó thật sự cần cho những người bạn của tôi. Chính vì vậy tôi luôn comment 1 cách nghiêm túc, lịch sự mà mong muốn trên tinh thần xây dựng.
 • Tôi đã xem hết video, nhưng chưa từng đọc cuốn này. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân của mình tôi suy nghĩ đó cũng là 1 quan điểm cá nhân. Nó k phải là chân lý nên nó có thể đúng với người này và không đúng với người khác, cũng như là hoàn cảnh này và hoàn cảnh khác. Và theo tôi, chia sẻ và tập trung vào những điều tích cực là tốt nó hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên nếu chỉ làm như vậy sẽ làm méo mó sự thật của xã hội. Những bọn trẻ học tiểu học đã từng nói ngây thơ với tôi rằng: "Việt Nam là đất nước an toàn nhất luôn á!" Tôi chỉ cười và nói ừ, sau này mấy đứa sẽ biết nhiều hơn nữa. Nó cũng giống như đất nước Triều Tiên, phụ nữ không có băng vệ sinh để dùng nhưng chỉ số hài lòng của người dân cũng nằm ở mức cao so với thế giới. Lý do vì sao? Chính vì ngu dân mà chúng ta cứ nghĩ xã hội chúng ta là số 1! Hãy xem những video của Dưa Leo để hiểu rằng anh ấy nói rằng anh ấy đóng giả làm người xấu để nói lên những điều không tốt! Điều đó có làm xã hội tốt lên không? Có! Chính quyền lo sợ bị bóc mẽ, người dân có tri thức nhiều hơn, thật hơn và chính người dân sẽ đấu tranh cho những điều xấu đó và chính quyền cũng sẽ thay đổi. Tuy nhiên tôi cũng đồng tình với tác giả là đừng share bởi vì bạn muốn chửi cho sướng! Mà hãy share bởi vì bạn muốn kêu gọi sự giúp đỡ và sự cải thiện tốt hơn. Tôi là 1 khán giả của Web5ngay. Tôi cũng chia sẻ những video của bạn khi tôi thấy nó thật sự cần cho những người bạn của tôi. Chính vì vậy tôi luôn comment 1 cách nghiêm túc, lịch sự mà mong muốn trên tinh thần xây dựng.
 • Tôi đã xem hết video, nhưng chưa từng đọc cuốn này. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân của mình tôi suy nghĩ đó cũng là 1 quan điểm cá nhân. Nó k phải là chân lý nên nó có thể đúng với người này và không đúng với người khác, cũng như là hoàn cảnh này và hoàn cảnh khác. Và theo tôi, chia sẻ và tập trung vào những điều tích cực là tốt nó hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên nếu chỉ làm như vậy sẽ làm méo mó sự thật của xã hội. Những bọn trẻ học tiểu học đã từng nói ngây thơ với tôi rằng: "Việt Nam là đất nước an toàn nhất luôn á!" Tôi chỉ cười và nói ừ, sau này mấy đứa sẽ biết nhiều hơn nữa. Nó cũng giống như đất nước Triều Tiên, phụ nữ không có băng vệ sinh để dùng nhưng chỉ số hài lòng của người dân cũng nằm ở mức cao so với thế giới. Lý do vì sao? Chính vì ngu dân mà chúng ta cứ nghĩ xã hội chúng ta là số 1! Hãy xem những video của Dưa Leo để hiểu rằng anh ấy nói rằng anh ấy đóng giả làm người xấu để nói lên những điều không tốt! Điều đó có làm xã hội tốt lên không? Có! Chính quyền lo sợ bị bóc mẽ, người dân có tri thức nhiều hơn, thật hơn và chính người dân sẽ đấu tranh cho những điều xấu đó và chính quyền cũng sẽ thay đổi. Tuy nhiên tôi cũng đồng tình với tác giả là đừng share bởi vì bạn muốn chửi cho sướng! Mà hãy share bởi vì bạn muốn kêu gọi sự giúp đỡ và sự cải thiện tốt hơn. Tôi là 1 khán giả của Web5ngay. Tôi cũng chia sẻ những video của bạn khi tôi thấy nó thật sự cần cho những người bạn của tôi. Chính vì vậy tôi luôn comment 1 cách nghiêm túc, lịch sự mà mong muốn trên tinh thần xây dựng.
 • Tôi đã xem hết video, nhưng chưa từng đọc cuốn này. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân của mình tôi suy nghĩ đó cũng là 1 quan điểm cá nhân. Nó k phải là chân lý nên nó có thể đúng với người này và không đúng với người khác, cũng như là hoàn cảnh này và hoàn cảnh khác. Và theo tôi, chia sẻ và tập trung vào những điều tích cực là tốt nó hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên nếu chỉ làm như vậy sẽ làm méo mó sự thật của xã hội. Những bọn trẻ học tiểu học đã từng nói ngây thơ với tôi rằng: "Việt Nam là đất nước an toàn nhất luôn á!" Tôi chỉ cười và nói ừ, sau này mấy đứa sẽ biết nhiều hơn nữa. Nó cũng giống như đất nước Triều Tiên, phụ nữ không có băng vệ sinh để dùng nhưng chỉ số hài lòng của người dân cũng nằm ở mức cao so với thế giới. Lý do vì sao? Chính vì ngu dân mà chúng ta cứ nghĩ xã hội chúng ta là số 1! Hãy xem những video của Dưa Leo để hiểu rằng anh ấy nói rằng anh ấy đóng giả làm người xấu để nói lên những điều không tốt! Điều đó có làm xã hội tốt lên không? Có! Chính quyền lo sợ bị bóc mẽ, người dân có tri thức nhiều hơn, thật hơn và chính người dân sẽ đấu tranh cho những điều xấu đó và chính quyền cũng sẽ thay đổi. Tuy nhiên tôi cũng đồng tình với tác giả là đừng share bởi vì bạn muốn chửi cho sướng! Mà hãy share bởi vì bạn muốn kêu gọi sự giúp đỡ và sự cải thiện tốt hơn. Tôi là 1 khán giả của Web5ngay. Tôi cũng chia sẻ những video của bạn khi tôi thấy nó thật sự cần cho những người bạn của tôi. Chính vì vậy tôi luôn comment 1 cách nghiêm túc, lịch sự mà mong muốn trên tinh thần xây dựng.
 • Tôi đã xem hết video, nhưng chưa từng đọc cuốn này. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân của mình tôi suy nghĩ đó cũng là 1 quan điểm cá nhân. Nó k phải là chân lý nên nó có thể đúng với người này và không đúng với người khác, cũng như là hoàn cảnh này và hoàn cảnh khác. Và theo tôi, chia sẻ và tập trung vào những điều tích cực là tốt nó hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên nếu chỉ làm như vậy sẽ làm méo mó sự thật của xã hội. Những bọn trẻ học tiểu học đã từng nói ngây thơ với tôi rằng: "Việt Nam là đất nước an toàn nhất luôn á!" Tôi chỉ cười và nói ừ, sau này mấy đứa sẽ biết nhiều hơn nữa. Nó cũng giống như đất nước Triều Tiên, phụ nữ không có băng vệ sinh để dùng nhưng chỉ số hài lòng của người dân cũng nằm ở mức cao so với thế giới. Lý do vì sao? Chính vì ngu dân mà chúng ta cứ nghĩ xã hội chúng ta là số 1! Hãy xem những video của Dưa Leo để hiểu rằng anh ấy nói rằng anh ấy đóng giả làm người xấu để nói lên những điều không tốt! Điều đó có làm xã hội tốt lên không? Có! Chính quyền lo sợ bị bóc mẽ, người dân có tri thức nhiều hơn, thật hơn và chính người dân sẽ đấu tranh cho những điều xấu đó và chính quyền cũng sẽ thay đổi. Tuy nhiên tôi cũng đồng tình với tác giả là đừng share bởi vì bạn muốn chửi cho sướng! Mà hãy share bởi vì bạn muốn kêu gọi sự giúp đỡ và sự cải thiện tốt hơn. Tôi là 1 khán giả của Web5ngay. Tôi cũng chia sẻ những video của bạn khi tôi thấy nó thật sự cần cho những người bạn của tôi. Chính vì vậy tôi luôn comment 1 cách nghiêm túc, lịch sự mà mong muốn trên tinh thần xây dựng.
Tom Store
Tom Store
Cảm ơn Chị Kim Ngân đã tin dùng sản phẩm từ Tomstore. Những nhận xét của Chị là động lực để chúng tôi hoàn thiện hơn mỗi ngày
Lộc Nguyễn Thị Quý
Lộc Nguyễn Thị Quý

hộp và chai đều ko có seal, mình mới mua lần đầu nên ko biết này có phải do hãng hay ko, dung dịch ít sệt, dễ thấm vào da, cá nhân mình thấy ko nóng bằng Icyhot hay Bengay, đc cái thiết kế chai có con lăn gai rất thíc vừa tay, shop đóng gói chắc chắn có tem hàng dễ vỡ luôn, tiki giao nhanh thì khỏi nói rồi


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • hộp và chai đều ko có seal, mình mới mua lần đầu nên ko biết này có phải do hãng hay ko, dung dịch ít sệt, dễ thấm vào da, cá nhân mình thấy ko nóng bằng Icyhot hay Bengay, đc cái thiết kế chai có con lăn gai rất thíc vừa tay, shop đóng gói chắc chắn có tem hàng dễ vỡ luôn, tiki giao nhanh thì khỏi nói rồi
 • hộp và chai đều ko có seal, mình mới mua lần đầu nên ko biết này có phải do hãng hay ko, dung dịch ít sệt, dễ thấm vào da, cá nhân mình thấy ko nóng bằng Icyhot hay Bengay, đc cái thiết kế chai có con lăn gai rất thíc vừa tay, shop đóng gói chắc chắn có tem hàng dễ vỡ luôn, tiki giao nhanh thì khỏi nói rồi
 • hộp và chai đều ko có seal, mình mới mua lần đầu nên ko biết này có phải do hãng hay ko, dung dịch ít sệt, dễ thấm vào da, cá nhân mình thấy ko nóng bằng Icyhot hay Bengay, đc cái thiết kế chai có con lăn gai rất thíc vừa tay, shop đóng gói chắc chắn có tem hàng dễ vỡ luôn, tiki giao nhanh thì khỏi nói rồi
 • hộp và chai đều ko có seal, mình mới mua lần đầu nên ko biết này có phải do hãng hay ko, dung dịch ít sệt, dễ thấm vào da, cá nhân mình thấy ko nóng bằng Icyhot hay Bengay, đc cái thiết kế chai có con lăn gai rất thíc vừa tay, shop đóng gói chắc chắn có tem hàng dễ vỡ luôn, tiki giao nhanh thì khỏi nói rồi
Minh Đan
Minh Đan

Dầu mình mua mẫu mã hơi khác chai mình đặt của Tiki Trading lần trước. Chai này chữ phía sau in bị nhoè, có chỗ bị tróc ra, chữ hơi dài, không giống chai của Tiki Trading chữ in hơi gồ lên, dùng hết chai chữ vẫn y nguyên, font chữ tròn đầy. Miệng chai nhỏ, trong khi chai của Tiki miệng to. Cuối cùng là chất dầu không nóng bằng chai Tiki, chỉ hoi nóng nhẹ, sau đó mát lạnh giống chất dầu lạnh màu xanh hơn, ko hiệu quả lắm.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Dầu mình mua mẫu mã hơi khác chai mình đặt của Tiki Trading lần trước. Chai này chữ phía sau in bị nhoè, có chỗ bị tróc ra, chữ hơi dài, không giống chai của Tiki Trading chữ in hơi gồ lên, dùng hết chai chữ vẫn y nguyên, font chữ tròn đầy. Miệng chai nhỏ, trong khi chai của Tiki miệng to. Cuối cùng là chất dầu không nóng bằng chai Tiki, chỉ hoi nóng nhẹ, sau đó mát lạnh giống chất dầu lạnh màu xanh hơn, ko hiệu quả lắm.
 • Dầu mình mua mẫu mã hơi khác chai mình đặt của Tiki Trading lần trước. Chai này chữ phía sau in bị nhoè, có chỗ bị tróc ra, chữ hơi dài, không giống chai của Tiki Trading chữ in hơi gồ lên, dùng hết chai chữ vẫn y nguyên, font chữ tròn đầy. Miệng chai nhỏ, trong khi chai của Tiki miệng to. Cuối cùng là chất dầu không nóng bằng chai Tiki, chỉ hoi nóng nhẹ, sau đó mát lạnh giống chất dầu lạnh màu xanh hơn, ko hiệu quả lắm.
Phan Duy Bằng
Phan Duy Bằng

Sản lượng phẩm đóng gói cực kỳ kỹ càng, không 1 vết trầy Giao hàng lại nhanh nữa chứ. Mình đặt chiều hôm trước thế cơ mà sang đến trưa hôm sau đã có hàng rồi đã thế còn gặp được anh ship cute nữa cơ chứ Ôi shop làm ăn ngon lành quá Lần sau sẽ tiếp tục ủng hộ shop nữa Còn sản phẩm chất lượng thì không phải bàn, mình xài hộp thứ 5 rồi. Tác dụng nhanh cực


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Sản lượng phẩm đóng gói cực kỳ kỹ càng, không 1 vết trầy Giao hàng lại nhanh nữa chứ. Mình đặt chiều hôm trước thế cơ mà sang đến trưa hôm sau đã có hàng rồi đã thế còn gặp được anh ship cute nữa cơ chứ Ôi shop làm ăn ngon lành quá Lần sau sẽ tiếp tục ủng hộ shop nữa Còn sản phẩm chất lượng thì không phải bàn, mình xài hộp thứ 5 rồi. Tác dụng nhanh cực
 • Sản lượng phẩm đóng gói cực kỳ kỹ càng, không 1 vết trầy Giao hàng lại nhanh nữa chứ. Mình đặt chiều hôm trước thế cơ mà sang đến trưa hôm sau đã có hàng rồi đã thế còn gặp được anh ship cute nữa cơ chứ Ôi shop làm ăn ngon lành quá Lần sau sẽ tiếp tục ủng hộ shop nữa Còn sản phẩm chất lượng thì không phải bàn, mình xài hộp thứ 5 rồi. Tác dụng nhanh cực
 • Sản lượng phẩm đóng gói cực kỳ kỹ càng, không 1 vết trầy Giao hàng lại nhanh nữa chứ. Mình đặt chiều hôm trước thế cơ mà sang đến trưa hôm sau đã có hàng rồi đã thế còn gặp được anh ship cute nữa cơ chứ Ôi shop làm ăn ngon lành quá Lần sau sẽ tiếp tục ủng hộ shop nữa Còn sản phẩm chất lượng thì không phải bàn, mình xài hộp thứ 5 rồi. Tác dụng nhanh cực
Thanh Nguyên
Thanh Nguyên
tin tưởng tiki, mua hàng rỏm. dầu thật chử nhỏ sau lưng nổi cộm. còn dầu này chử nhoè lem luốt. lở mua rồi sài cho hết chứ đổi trả chắc hết năm
Tố Trinh
Tố Trinh

Sp còn nguyên vẹn. Dầu ở trong màu trắng đục, trên thân vỏ có cây lăn. Thoa vào cảm giác nóng từ từ, dễ chịu. Còn tác dụng hay không phải sử dụng thêm mới đánh giá được.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Sp còn nguyên vẹn. Dầu ở trong màu trắng đục, trên thân vỏ có cây lăn. Thoa vào cảm giác nóng từ từ, dễ chịu. Còn tác dụng hay không phải sử dụng thêm mới đánh giá được.
 • Sp còn nguyên vẹn. Dầu ở trong màu trắng đục, trên thân vỏ có cây lăn. Thoa vào cảm giác nóng từ từ, dễ chịu. Còn tác dụng hay không phải sử dụng thêm mới đánh giá được.
 • Sp còn nguyên vẹn. Dầu ở trong màu trắng đục, trên thân vỏ có cây lăn. Thoa vào cảm giác nóng từ từ, dễ chịu. Còn tác dụng hay không phải sử dụng thêm mới đánh giá được.
 • Sp còn nguyên vẹn. Dầu ở trong màu trắng đục, trên thân vỏ có cây lăn. Thoa vào cảm giác nóng từ từ, dễ chịu. Còn tác dụng hay không phải sử dụng thêm mới đánh giá được.
 • Sp còn nguyên vẹn. Dầu ở trong màu trắng đục, trên thân vỏ có cây lăn. Thoa vào cảm giác nóng từ từ, dễ chịu. Còn tác dụng hay không phải sử dụng thêm mới đánh giá được.
Japanit Matcha
Japanit Matcha

Sp có chất lượng đúng như mô tả, đóng gói chắc chắn, rất đáng tiền, giao hàng nhanh. P/s: không có thời gian chụp hình nên mình lấy đỡ hình trên mạng up


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Sp có chất lượng đúng như mô tả, đóng gói chắc chắn, rất đáng tiền, giao hàng nhanh.
P/s: không có thời gian chụp hình nên mình lấy đỡ hình trên mạng up
 • Sp có chất lượng đúng như mô tả, đóng gói chắc chắn, rất đáng tiền, giao hàng nhanh.
P/s: không có thời gian chụp hình nên mình lấy đỡ hình trên mạng up
 • Sp có chất lượng đúng như mô tả, đóng gói chắc chắn, rất đáng tiền, giao hàng nhanh.
P/s: không có thời gian chụp hình nên mình lấy đỡ hình trên mạng up
 • Sp có chất lượng đúng như mô tả, đóng gói chắc chắn, rất đáng tiền, giao hàng nhanh.
P/s: không có thời gian chụp hình nên mình lấy đỡ hình trên mạng up
Lê Hoài Vũ
Lê Hoài Vũ

Đầu giả đề nghị shop đổi hàng chai thật in sắc nét tha rất tốt, được bạn cho chai hàng thật dùng rất tốt nên mua cho người lớn ở quê dùng mua 4 chai, tết về tá hỏa hàng giả méo tác dụng gì ráo


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Đầu giả đề nghị shop đổi hàng chai thật in sắc nét tha rất tốt, được bạn cho chai hàng thật dùng rất tốt nên mua cho người lớn ở quê dùng mua 4 chai, tết về tá hỏa hàng giả méo tác dụng gì ráo
 • Đầu giả đề nghị shop đổi hàng chai thật in sắc nét tha rất tốt, được bạn cho chai hàng thật dùng rất tốt nên mua cho người lớn ở quê dùng mua 4 chai, tết về tá hỏa hàng giả méo tác dụng gì ráo
Tom Store
Tom Store
Cảm ơn Anh Vũ đã tin dùng sản phẩm từ Tomstore. Những nhận xét của Anh là động lực để chúng tôi hoàn thiện hơn mỗi ngày
Phan Thư
Phan Thư

Lần đầu mua online cái này. Lần trước mua hàng xách tay. Chứ rõ chất lượng thế nào


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Lần đầu mua online cái này. Lần trước mua hàng xách tay. Chứ rõ chất lượng thế nào
 • Lần đầu mua online cái này. Lần trước mua hàng xách tay. Chứ rõ chất lượng thế nào
 • Lần đầu mua online cái này. Lần trước mua hàng xách tay. Chứ rõ chất lượng thế nào
 • Lần đầu mua online cái này. Lần trước mua hàng xách tay. Chứ rõ chất lượng thế nào
Tom Store
Tom Store
Cảm ơn Chị Thư đã tin dùng sản phẩm từ Tomstore. Những nhận xét của Chị là động lực để chúng tôi hoàn thiện hơn mỗi ngày.
Lê Băng Thanh Nhàn
Lê Băng Thanh Nhàn

Thời gian đặt hàng là thứ Năm 17/6/2021. Thời gian dự tính giao hàng là thứ Bảy 19/6/2021. Thực tế sáng hôm sau tức thứ Sáu 18/6 mình đã nhận được sản phẩm được đóng hộp tem lưu ý dễ vỡ. Nên sản phẩm bên trong được pack chu đáo lắm.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Thời gian đặt hàng là thứ Năm 17/6/2021. Thời gian dự tính giao hàng là thứ Bảy 19/6/2021. Thực tế sáng hôm sau tức thứ Sáu 18/6 mình đã nhận được sản phẩm được đóng hộp tem lưu ý dễ vỡ. Nên sản phẩm bên trong được pack chu đáo lắm.
Lô Văn Nhân
Lô Văn Nhân
loại này có dầu lạnh xoa bóp không shop
Mi Min
Mi Min

Hàng chính hãng, check mã vạch ra đúng hàng chính hãng, thoa nóng, mình mua cho mẹ dùng rất thích, mua dầu shop này nhiều lần rồi laan nào cũng hài lòng hết. Shop đóng gói kĩ, giao hàng nhanh chóng Cám ơn shop


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Hàng chính hãng, check mã vạch ra đúng hàng chính hãng, thoa nóng, mình mua cho mẹ dùng rất thích, mua dầu shop này nhiều lần rồi laan nào cũng hài lòng hết.
Shop đóng gói kĩ, giao hàng nhanh chóng
Cám ơn shop
Bách Hóa Tổng Hợp
Bách Hóa Tổng Hợp
Cảm ơn Chị Mi đã tin dùng sản phẩm từ Bách Hóa Tổng Hợp. Những nhận xét của Chị là động lực để chúng tôi hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Mã giảm giá HOT nhất

Thông số kỹ thuật [Chai 100ml] Dầu nóng Hàn Quốc xoa bóp massage Antiphlamine

[Chai 100ml] Dầu nóng Hàn Quốc xoa bóp massage Antiphlamine

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....

Cùng thương hiệu

Mã giảm giá SHOPEE

Đăng nhập
Đăng ký