BÀN GỖ XẾP GẤP GỌN CHÂN THANG 40 X 60 CM- TN

Tham khảo có 8 nơi bán

275 Đánh Giá - Nhận Xét Từ Khách Hàng trên TIKI

Lê Đức Thảo
Lê Đức Thảo

Nói chung ban đầu thấy được, chưa dùng nên không biết chất lượng, giá này thì vậy thôi nếu các góc được bo tròn không cấn khi chạm thì tuyệt hơn.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Nói chung ban đầu thấy được, chưa dùng nên không biết chất lượng, giá này thì vậy thôi nếu các góc được bo tròn không cấn khi chạm thì tuyệt hơn.
 • Nói chung ban đầu thấy được, chưa dùng nên không biết chất lượng, giá này thì vậy thôi nếu các góc được bo tròn không cấn khi chạm thì tuyệt hơn.
 • Nói chung ban đầu thấy được, chưa dùng nên không biết chất lượng, giá này thì vậy thôi nếu các góc được bo tròn không cấn khi chạm thì tuyệt hơn.
Huỳnh Thanh Phi
Huỳnh Thanh Phi

Mình mua bàn xếp của Vhappyshop lần thứ 2. Lần này hoàn toàn thất vọng và trái ngược với lần trước. Mặt bàn bị trầy trụa, kích thước nhỏ hơn lần trước. Dàn chân bàn là miếng ván mỏng, ọp ẹp, thấp hơn đợt trước phải đến 3cm, đinh bắn xiên ra ngoài nguy hiểm và dễ gây tổn thương khi thao tác setup bàn. Mình đính kèm hình ảnh cả 2 đợt mong Vhappyshop đổi lại sản phẩm như đợt 1. Đừng làm khách hàng thất vọng. Mình còn giới thiệu người khác.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Mình mua bàn xếp của Vhappyshop lần thứ 2. Lần này hoàn toàn thất vọng và trái ngược với lần trước. Mặt bàn bị trầy trụa, kích thước nhỏ hơn lần trước. Dàn chân bàn là miếng ván mỏng, ọp ẹp, thấp hơn đợt trước phải đến 3cm, đinh bắn xiên ra ngoài nguy hiểm và dễ gây tổn thương khi thao tác setup bàn. Mình đính kèm hình ảnh cả 2 đợt mong Vhappyshop đổi lại sản phẩm như đợt 1. Đừng làm khách hàng thất vọng. Mình còn giới thiệu người khác.
 • Mình mua bàn xếp của Vhappyshop lần thứ 2. Lần này hoàn toàn thất vọng và trái ngược với lần trước. Mặt bàn bị trầy trụa, kích thước nhỏ hơn lần trước. Dàn chân bàn là miếng ván mỏng, ọp ẹp, thấp hơn đợt trước phải đến 3cm, đinh bắn xiên ra ngoài nguy hiểm và dễ gây tổn thương khi thao tác setup bàn. Mình đính kèm hình ảnh cả 2 đợt mong Vhappyshop đổi lại sản phẩm như đợt 1. Đừng làm khách hàng thất vọng. Mình còn giới thiệu người khác.
 • Mình mua bàn xếp của Vhappyshop lần thứ 2. Lần này hoàn toàn thất vọng và trái ngược với lần trước. Mặt bàn bị trầy trụa, kích thước nhỏ hơn lần trước. Dàn chân bàn là miếng ván mỏng, ọp ẹp, thấp hơn đợt trước phải đến 3cm, đinh bắn xiên ra ngoài nguy hiểm và dễ gây tổn thương khi thao tác setup bàn. Mình đính kèm hình ảnh cả 2 đợt mong Vhappyshop đổi lại sản phẩm như đợt 1. Đừng làm khách hàng thất vọng. Mình còn giới thiệu người khác.
 • Mình mua bàn xếp của Vhappyshop lần thứ 2. Lần này hoàn toàn thất vọng và trái ngược với lần trước. Mặt bàn bị trầy trụa, kích thước nhỏ hơn lần trước. Dàn chân bàn là miếng ván mỏng, ọp ẹp, thấp hơn đợt trước phải đến 3cm, đinh bắn xiên ra ngoài nguy hiểm và dễ gây tổn thương khi thao tác setup bàn. Mình đính kèm hình ảnh cả 2 đợt mong Vhappyshop đổi lại sản phẩm như đợt 1. Đừng làm khách hàng thất vọng. Mình còn giới thiệu người khác.
 • Mình mua bàn xếp của Vhappyshop lần thứ 2. Lần này hoàn toàn thất vọng và trái ngược với lần trước. Mặt bàn bị trầy trụa, kích thước nhỏ hơn lần trước. Dàn chân bàn là miếng ván mỏng, ọp ẹp, thấp hơn đợt trước phải đến 3cm, đinh bắn xiên ra ngoài nguy hiểm và dễ gây tổn thương khi thao tác setup bàn. Mình đính kèm hình ảnh cả 2 đợt mong Vhappyshop đổi lại sản phẩm như đợt 1. Đừng làm khách hàng thất vọng. Mình còn giới thiệu người khác.
Đức Thuận
Đức Thuận

Bán hàng thiếu trách nhiệm, sản phẩm hư, mốc, gãy, không thể sử dụng được. Cho 1 sao vì chất lượng kém.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Bán hàng thiếu trách nhiệm, sản phẩm hư, mốc, gãy, không thể sử dụng được. Cho 1 sao vì chất lượng kém.
 • Bán hàng thiếu trách nhiệm, sản phẩm hư, mốc, gãy, không thể sử dụng được. Cho 1 sao vì chất lượng kém.
 • Bán hàng thiếu trách nhiệm, sản phẩm hư, mốc, gãy, không thể sử dụng được. Cho 1 sao vì chất lượng kém.
 • Bán hàng thiếu trách nhiệm, sản phẩm hư, mốc, gãy, không thể sử dụng được. Cho 1 sao vì chất lượng kém.
Huỳnh Thanh Phi
Huỳnh Thanh Phi

Bàn chỉ cao 22cm thay vì 28cm như thông tin về sp đã đưa. Nhờ Tiki trả lại nhà cung cấp giúp.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Bàn chỉ cao 22cm thay vì 28cm như thông tin về sp đã đưa. Nhờ Tiki trả lại nhà cung cấp giúp.
 • Bàn chỉ cao 22cm thay vì 28cm như thông tin về sp đã đưa. Nhờ Tiki trả lại nhà cung cấp giúp.
 • Bàn chỉ cao 22cm thay vì 28cm như thông tin về sp đã đưa. Nhờ Tiki trả lại nhà cung cấp giúp.
 • Bàn chỉ cao 22cm thay vì 28cm như thông tin về sp đã đưa. Nhờ Tiki trả lại nhà cung cấp giúp.
Nguyễn Hải
Nguyễn Hải

Hình thức ok, chất gỗ tạm ổn, có vẻ chắc chắn và ko bị rung lắc khi kê tay, nhìn chung hài lòng so với mức giá, vừa vặn để chuột và laptop. Mép bàn hơi thô nên mình lấy giũa móng tay cà xong là vừa đẹp.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Hình thức ok, chất gỗ tạm ổn, có vẻ chắc chắn và ko bị rung lắc khi kê tay, nhìn chung hài lòng so với mức giá, vừa vặn để chuột và laptop. Mép bàn hơi thô nên mình lấy giũa móng tay cà xong là vừa đẹp.
 • Hình thức ok, chất gỗ tạm ổn, có vẻ chắc chắn và ko bị rung lắc khi kê tay, nhìn chung hài lòng so với mức giá, vừa vặn để chuột và laptop. Mép bàn hơi thô nên mình lấy giũa móng tay cà xong là vừa đẹp.
 • Hình thức ok, chất gỗ tạm ổn, có vẻ chắc chắn và ko bị rung lắc khi kê tay, nhìn chung hài lòng so với mức giá, vừa vặn để chuột và laptop. Mép bàn hơi thô nên mình lấy giũa móng tay cà xong là vừa đẹp.
 • Hình thức ok, chất gỗ tạm ổn, có vẻ chắc chắn và ko bị rung lắc khi kê tay, nhìn chung hài lòng so với mức giá, vừa vặn để chuột và laptop. Mép bàn hơi thô nên mình lấy giũa móng tay cà xong là vừa đẹp.
Huỳnh Minh Khôi
Huỳnh Minh Khôi

Sản phẩm chất lượng quá kém, chất liệu kém, vừa nhận hàng đã thấy chi tiết bị gãy. Khôg sử dụng được. Đề nghị Tiki xem lại đối tác này để tránh ảnh hưởng uy tín của Tiki.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Sản phẩm chất lượng quá kém, chất liệu kém, vừa nhận hàng đã thấy chi tiết bị gãy.
Khôg sử dụng được.
Đề nghị Tiki xem lại đối tác này để tránh ảnh hưởng uy tín của Tiki.
 • Sản phẩm chất lượng quá kém, chất liệu kém, vừa nhận hàng đã thấy chi tiết bị gãy.
Khôg sử dụng được.
Đề nghị Tiki xem lại đối tác này để tránh ảnh hưởng uy tín của Tiki.
Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo

có 1 ốc vặn hơi lỏng lẻo, tự vặn lại thì bàn mới chắc chắn. Hàng đẹp, gọn, giao nhanh trong 2h. Ôi, mới dùng 1 lần xếp lại, mang ra dùng lẩn 2 thì ốc bung ra hết, vặn bị trơn tuột, nản thế ( hình 2)


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • có 1 ốc vặn hơi lỏng lẻo, tự vặn lại thì bàn mới chắc chắn. Hàng đẹp, gọn, giao nhanh trong 2h.
Ôi, mới dùng 1 lần xếp lại, mang ra dùng lẩn 2 thì ốc bung ra hết, vặn bị trơn tuột, nản thế ( hình 2)
 • có 1 ốc vặn hơi lỏng lẻo, tự vặn lại thì bàn mới chắc chắn. Hàng đẹp, gọn, giao nhanh trong 2h.
Ôi, mới dùng 1 lần xếp lại, mang ra dùng lẩn 2 thì ốc bung ra hết, vặn bị trơn tuột, nản thế ( hình 2)
Dũng Lường
Dũng Lường

Nếu mình ko thêm mấy cây đinh vào thì tuổi thọ của bàn này ko được bao lâu. Mỗi mối nối là 1 đinh.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Nếu mình ko thêm mấy cây đinh vào thì tuổi thọ của bàn này ko được bao lâu. Mỗi mối nối là 1 đinh.
 • Nếu mình ko thêm mấy cây đinh vào thì tuổi thọ của bàn này ko được bao lâu. Mỗi mối nối là 1 đinh.
 • Nếu mình ko thêm mấy cây đinh vào thì tuổi thọ của bàn này ko được bao lâu. Mỗi mối nối là 1 đinh.
 • Nếu mình ko thêm mấy cây đinh vào thì tuổi thọ của bàn này ko được bao lâu. Mỗi mối nối là 1 đinh.
 • Nếu mình ko thêm mấy cây đinh vào thì tuổi thọ của bàn này ko được bao lâu. Mỗi mối nối là 1 đinh.
Bùi Hào
Bùi Hào

Sản phẩm quá dở. Lần đầu giao m đã nt cho shop báo sp quá lỗi và gửi đổi lại hàng. Lần 2 nhận lại cũng là hàng như thế này. Hàng lỗi không thể tả nổi


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Sản phẩm quá dở. Lần đầu giao m đã nt cho shop báo sp quá lỗi và gửi đổi lại hàng.
Lần 2 nhận lại cũng là hàng như thế này. Hàng lỗi không thể tả nổi
 • Sản phẩm quá dở. Lần đầu giao m đã nt cho shop báo sp quá lỗi và gửi đổi lại hàng.
Lần 2 nhận lại cũng là hàng như thế này. Hàng lỗi không thể tả nổi
 • Sản phẩm quá dở. Lần đầu giao m đã nt cho shop báo sp quá lỗi và gửi đổi lại hàng.
Lần 2 nhận lại cũng là hàng như thế này. Hàng lỗi không thể tả nổi
 • Sản phẩm quá dở. Lần đầu giao m đã nt cho shop báo sp quá lỗi và gửi đổi lại hàng.
Lần 2 nhận lại cũng là hàng như thế này. Hàng lỗi không thể tả nổi
 • Sản phẩm quá dở. Lần đầu giao m đã nt cho shop báo sp quá lỗi và gửi đổi lại hàng.
Lần 2 nhận lại cũng là hàng như thế này. Hàng lỗi không thể tả nổi
Phạm Bình Dương
Phạm Bình Dương

Hàng bị rụng rời chân, các ốc thì lỏng lẻo. Mình quay video mà k gửi lên được


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Hàng bị rụng rời chân, các ốc thì lỏng lẻo. Mình quay video mà k gửi lên được
 • Hàng bị rụng rời chân, các ốc thì lỏng lẻo. Mình quay video mà k gửi lên được
 • Hàng bị rụng rời chân, các ốc thì lỏng lẻo. Mình quay video mà k gửi lên được
 • Hàng bị rụng rời chân, các ốc thì lỏng lẻo. Mình quay video mà k gửi lên được

Mã giảm giá HOT nhất

Thông số kỹ thuật BÀN GỖ XẾP GẤP GỌN CHÂN THANG 40 X 60 CM- TN

Kích thước : 40 x 60 x cao 28 cm

Bề mặt nhẵn mịn, màu sơn bền theo thời gian, kết cấu đảm bảo khả năng chịu lực tốt nhất.

Không có hiện tượng võng, gãy, mối mọt sau một thời gian dài sử dụng

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....

Sản phẩm này là tài sản cá nhân được bán bởi Nhà Bán Hàng Cá Nhân và không thuộc đối tượng phải chịu thuế GTGT. Do đó hoá đơn VAT không được cung cấp trong trường hợp này.

Cùng thương hiệu

Mã giảm giá SHOPEE

Đăng nhập
Đăng ký